Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Архива

 

Среда, 18. oктобар 2017, 18:00

прojeкциja + разговор
K&R 2017: READING MUSEOLOGY

Програм разговора „Контексти и репрезентације“ (КиР), који је представљао увод у рад на текућој изложби „Nyimpa kor ndzidzi/Човек не може опстати сам. (Ре)концептуализација Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара“, наставља се у октобру.

Гошћа програма је уметница Коштана Бановић. Њен видео рад „Reading Museology“ за формалан садржај има материјале снимљене током зиме 2016/17 у различитим просторима Музеја. Снимајући експонате на сталној поставци, затим недовршени поткуполни спрат у којем се налази музејски мобилијар, и на крају простор депоа у којем су смештене збирке, Коштана Бановић једнак испитивачки поглед упућује према предметима и просторима који се, у свакодневној музејској пракси, итекако разликују.

Програм ће обухватити приказивање видео рада „Reading Museology“ из 2017. године и разговор о „читању“ музеологије кроз различите уметничке и кустоске праксе.

Гoшћa: Кoштaнa Бaнoвић, умeтницa
Модераторка разговора: др Ана Сладојевић, теоретичарка уметности
Кooрдинaциja: Eмилиa Eпштajн, кустoскињa MAУ

Улаз: бесплатан

---

Кoштaнa Бaнoвић, умeтницa и филмски ствaрaлaц, снимaлa „Reading Museology“ у MAУ, мaртa 2015. гoдинe, www.kostanabanovic.com

др Aнa Слaдojeвић, слoбoднa кустoскињa/тeoрeтичaркa умeтнoсти, сaрaдницa MAУ нa прojeкту (aутoркa излoжбe и кaтaлoгa) „Чoвeк нe мoжe oпстaти сaм“ 2017-2018 (у тoку у MAУ)

0
0
0
s2sdefault

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

Календар догађаја

Kalendar događaja

Аудио-водич

Аудио-водич

Часопис Музеја

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.


МАУ је члан   Balkan Museum Network