Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Архива

 

Недеља у МАУ

РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ
+
ЈАВНО ВОЂЕЊЕ

Програм „Недеља у МАУ“ организује се у термину недељом од 11 до 13 часова и подразумева паралелне програме КУСТОСКОГ ВОЂЕЊА (за одрасле) и РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ (за узраст 4-12 година).

 

 


 

РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ - „ФАНТАСТИЧНЕ ФОРМЕ: КАНАГА” (11-13ч)

Teмaтскe рaдиoницe „Фaнтaстичнe фoрмe“ учe дeцу oснoвним ликoвним eлeмeнтимa кojи сe jaвљajу нa нeким oд нajлeпших примeрa клaсичнe зaпaднoaфричкe умeтнoсти – мaски и скулптури – a кoje сe нaлaзe излoжeни нa стaлнoj пoстaвци Mузeja.

„Фaнтaстичнe фoрмe: кaнaгa“ упoзнaje млaдe сa мaскoм кaнaгa нaрoдa Дoгoн у Maлиjу. Oвe мaскe су симбoли читaвoг живoг свeтa кojи oкружуje људe и кojи je, прeмa лeгeндaмa, нaстaњeн свим прeцимa митскe прoшлoсти.

Maскa кaнaгa пoсeбaн je примeр ликoвнe упoтрeбe oбликa, фoрмe и симбoликe бoje сa кojoм сe дeцa крoз прaктичaн рaд упoзнajу. Бeз бoje, мaскa je сaмo дрвo; кaдa сe oбojи и укрaси, oнa кoмуницирa сa свим прeцимa, и зaтo су бoje jaкo вaжнe. Чeтири бoje упућуjу нa чeтири eлeмeнтa: црнa – вoдa, црвeнa – вaтрa, бeлa – вaздух и жутa (брaoн) – зeмљa. Дoгoни вeруjу дa je свe штo je икaдa ствoрeнo, сaстaвљeнo дo oвa чeтири eлeмeнтa. Кao дeo кoстимa – кaдa мaскa плeшe – кaнaгa пoстaje симбoл пoкрeтa кojи je прoизвeo врхoвни бoг Aмa кaдa je ствaрao свeт у прa-пoчeтку врeмeнa.

Вођенa стручним тимом, деца ће на креативним радионицама, кроз филм и причу, цртеж и сликање, имати прилику да направе своју маску канага.

* Цена карте по детету је 150 динара.

** За радионицу није потребно пријављивање!

*** Моле се родитељи и старатељи да дођу на време како би деца у целости испратила јасно структуиран и припремљен програм, и максимално искористила креативан рад у Музеју.

 


 

ЈАВНО ВОЂЕЊЕ (Почиње у 11ч)

Јавна вођења у оквиру програма „Недеља у МАУ“ осмишљена су да изађу у сусрет најширој музејској публици и њиховим интересовањима. Кустоси и стручњаци у одређеним областима афричке уметности и културе, приређују тематска вођења фокусирајући се на различите сегменте сталне поставке и (у том тренутку) тематску изложбу. Уколико нисте раније имали прилике да се детаљније упознате са предметима на сталној поставци, или ако се посебно интересујете за текућу изложбу у малој сали Музеја, овај термин је баш за вас!

*Цена карте за јавно вођење је 150 динара.

**Јавно вођење је намењено одраслој публици, али је прикладно и за млађе појединце (13-18 година).

 

Приче са сталне поставке - јавна вођења:

Недеља, 8. октобар, 11:00
ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ОПСТАТИ САМ – 40 ГОДИНА МАУ

Посебан сегмент изложбе која је посвећена обележавању 40 година Музеја, по први пут се бави животима и радом оснивача музеја и носи назив – Распакивање архива Веде Загорац и Здравка Печара. Кустос музеја Драган Мишковић, испричаће вам нешто о младости ово двоје људи, политичким ставовима и вредностима, као и посвећености Африци кроз дипломатски и културни рад. Ово вођење, упознаће вас са мало познатим подацима из живота ово двоје људи, али и са мотивима за оснивање јединственог Музеја афричке уметности у Београду.

Води: Драган Мишковић, кустос МАУ

 

Недеља, 15. октобар, 11:00
ИСТОРИЈАТ ЗГРАДЕ МАУ И УПОЗНАВАЊЕ СА ПРЕДМЕТИМА НА СТАЛНОЈ ПОСТАВЦИ

У термину 11-13ч биће приређено вођење које даје увид у архитектонску историју зграде, као и југословенску и политику покрета-несврстаних који су дали „ветар у леђа“ оснивању јединствене институције какав је Музеј афричке уметности у Београду (1977. године). У другом сегменту вођења, непосредно кроз предмете на сталној поставци - попут маски и скулптура у дрвету народа Сенуфо, Догон и Бамана - сазнаћете нешто више о традиционалном животу у запаноафричким заједницама, односно о једном од кључних елемената Банту религијског система: култу предака.

Воде: Сара Николић, студенткиња мастер студија етнологије и антропологије и Драгана Ћурчин, студенткиња основних студија етнологије и антропологије (Практикум 2017)

 

Недеља, 22. октобар, 11:00
ХУМАНОСТ НЕМА ГРАНИЦЕ – РАЗУМЕВАЊЕ МОРАЛНОСТИ КОД АФРИЧКИХ НАРОДА

Незнање неретко производи неразумевање, страх и предрасуде, као и склоност да умањујемо вредност онога што не познајемо и не разумемо. Ако желимо да премостимо предрасуде које имамо о култури, систему веровања, уметности и начину живота афричких народа, потребно је да разумемо оно што лежи у основи, а то је филозофија. Како бисмо обогатили наше знање о афричкој филозофији, посветићемо се упознавању са Убунту филозофијом и етичким системом народа Акан, шетњом кроз сталну поставку Музеја.

Води: Александра Кнежевић, студенткиња основних студија филозофије (Практикум 2017)

 

Недеља, 29. октобар, 11:00
СИМБОЛИ МОЋИ КОД НАРОДА ЗАПАДНЕ АФРИКЕ

Кроз ово тематско вођење ћемо сазнати нешто о законима, ритуалима, али и употребним и украсним предметима, и покушати да увидимо на које се све начине ови елементи везују у једну целину – у народ са својим специфичним обележјима, митологијом и уметношћу. Отклонивши предрасуде, пронаћи ћемо бројне сличности и разлике између „наших“ и „њихових“ друштвених система, а пре свега истаћи све оне истински нам истоветне нијансе свакодневног живота, малих и великих, моћних и немоћних људи, на ком год простору, и у ком год времену се нашли.

Води: Софија Дакић, студенткиња основних студија социологије (Практикум 2017)

 

Недеља, 5. новембар, 11:00
ДЕТИЊСТВО И „РИТУАЛИ ПРЕЛАЗА“ КОД НАРОДА ЗАПАДНЕ АФРИКЕ

Тематско вођење ће вас упознати са обичајима и веровањима везаним за детињство и одрастање у традиционалној западноафричкој заједници. Упознаћете се са обичајима и веровањима који се везују за плодност и порођај, као и значајем материнства. Посебан осврт биће направљен и на симболичну улогу ритуала – употребу маски и других култних предмета – како током одрастања, тако и током читавог живота појединца унутар традиционалне заједнице.

Воде: Катарина Миловановић, студенткиња основних студија педагогије и Маја Бановић, студенткиња основних студија историје (Практикум 2017)

 

Недеља, 12. новембар, 11:00
МИТОВИ И ЛЕГЕНДЕ НАРОДА ЗАПАДНЕ АФРИКЕ

Кроз причање прича, упознаћете се са митовима и легендама који се везују за различите културе Африке, пре свега народе Догон, Бамбара, Ашанти и Сенуфо. Моћи ћете да сазнате која су првобитна бића шетала земљом и на који начин су утицали на своје потомке – људе. Позивамо вас на вођење које ће показати на који начин митови и легенде прожимају афричку реалност и данас.

Води: Душан Тошић, студент основних студија историје (Практикум 2017)

 

Недеља, 19. новембар, 11:00
ЗООМОРФНИ МОТИВИ И ЊИХОВА СИМБОЛИКА У ЗАПАДНОАФРИЧКОЈ УМЕТНОСТИ

Код бројних народа западне Африке, животиње су заузимале кључно место у митологији, легендама и ритуалима. Са сталном поставком Музеја ћемо се упознати препознавањем зооморфних (животињских) мотива у делима народа Догон, Бамбара, Сенуф, Бауле, Дан и Гере, чије скулптуре и маске у дрвету доминирају поставком. Уз причу о животињама ћемо доста научити о самим људима и начину на који они виде свет који их окружује.

Води: Настасија Радовановић, студенткиња основних студија (Практикум 2017)

 

Недеља, 26. новембар, 11:00
УТИЦАЈ УМЕТНОСТИ ЗАПАДНЕ АФРИКЕ НА ЕВРОПСКУ МОДЕРНУ УМЕТНОСТ

Какво је стање у европским уметничким круговима крајем 19. века када плодови материјалне афричке културе постају доступни широј европској јавности? Какво  интересовање ће  афричке маске, скулптуре и тканине изазвати код сликара попут Матиса, Пикаса, Дерена, Вламенка...? Потражимо заједно у сталној поставци Музеја дела попут оних која су била значајна за стварање нових праваца у уметности 20. века.

Води: Маријана Штрубел, студенткиња основних студија историје уметности (Практикум 2017)

 

Недеља, 3. децембар, 11:00
МИТОВИ И ЛЕГЕНДЕ НАРОДА ЗАПАДНЕ АФРИКЕ

Кроз причање прича, упознаћете се са митовима и легендама који се везују за различите културе Африке, пре свега народе Догон, Бамбара, Ашанти и Сенуфо. Моћи ћете да сазнате која су првобитна бића шетала земљом и на који начин су утицали на своје потомке –људе. Позивамо вас на вођење које ће показати на који начин митови и легенде прожимају афричку реалност и данас.

Води: Душан Тошић, студент основних студија историје (Практикум 2017)

 

Недеља, 10. децембар, 11:00
ТАЈАНСТВЕНА СНАГА АФРИЧКЕ МАСКЕ

Маска је неизоставни елемент у ритуалима и церемонијама афричких заједница. Због своје магије и моћи, чланови заједнице се односе према маски са великим поштовањем, од фазе њене израде и чувања, до њеног „учешћа“ у различитим ритуалним и социјалним приликама. Маскиран „играч“, уз пратњу музичких инструмената и по утврђеном ритму, губи свој идентитет и преображава се у натприродно биће које омогућава комуникацију између чланова заједнице и душа предака.

Води: Слађана Биљић, студенткиња основних студија археологије (Практикум 2017)

 

Недеља, 17. децембар, 11:00
ХУМАНОСТ НЕМА ГРАНИЦЕ – РАЗУМЕВАЊЕ МОРАЛНОСТИ КОД АФРИЧКИХ НАРОДА

Незнање неретко производи неразумевање, страх и предрасуде, као и склоност да умањујемо вредност онога што не познајемо и не разумемо. Ако желимо да премостимо предрасуде које имамо о култури, систему веровања, уметности и начину живота афричких народа, потребно је да разумемо оно што лежи у основи, а то је филозофија. Како бисмо обогатили наше знање о афричкој филозофији, посветићемо се упознавању са Убунту филозофијом и етичким системом народа Акан, шетњом кроз сталну поставку Музеја.

Води: Александра Кнежевић, студенткиња основних студија филозофије (Практикум 2017)

 

Недеља, 24. децембар, 11:00
ИГРА И(ИЛИ) ЗБИЉА – ОДРАСТАЊЕ КОД НАРОДА ЗАПАДНЕ АФРИКЕ

Сагледајмо улогу родитеља очима народа у којима веровања и ритуали боје свакодневицу и све важне догађаје у животима појединца и заједнице. Упознајмо се са обичајима и веровањима који се везују за плодност и порођај, са значајем материнства, са плесом под маскама, тајним друштвима и другим обичајима који у току иницијације чекају дечаке и девојчице на путу одрастања.

Води: Катарина Миловановић, студенткиња основних студија педагогије (Практикум 2017)

 

2018.

 

Недеља, 7. јануар
МУЗЕЈ ЈЕ ЗАТВОРЕН

 

Недеља, 14. јануар, 11:00
ЗНAЧAJ КУЛТA ПРEДAКA КOД ЗAПAДНOAФРИЧКИХ НAРOДA

Свojoм мистичнoшћу и пoсeбнoшћу, aфричкa рeлигиjскa прaксa прeдстaвљa eлeмeнт кojи je oд дaвнинa биo интригантан људимa ширoм свeтa. Култ прeдaкa je вeoмa изрaжeн у цeлoj Aфрици и овај облик пoштoвaња заузима веома вaжнo место у готово свим oбрeдимa традиционалне заједнице. Нa стaлнoj пoстaвци Музeja нaлaзe сe култнe фигурe, кao и мaскe путем кojих су нaрoди (Дoгoн, Сeнуфo, Бaмбaрa, Дaн и Гeрe) кoмуницирaли сa свojим прeцимa, и са којима ћете се упознати на овом вођењу.

Води: Дрaгaнa Ћурчин, студенткиња основних студија етнологије и антропологије

 

Недеља, 21. јануар, 11:00
ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ОПСТАТИ САМ – 40 ГОДИНА МАУ

Посебан сегмент изложбе која је посвећена обележавању 40 година Музеја, по први пут се бави животима и радом оснивача музеја и носи назив – Распакивање архива Веде Загорац и Здравка Печара. Кустос музеја Драган Мишковић, испричаће вам нешто о младости ово двоје људи, политичким ставовима и вредностима, као и посвећености Африци кроз дипломатски и културни рад. Ово вођење, упознаће вас са мало познатим подацима из живота ово двоје људи, али и са мотивима за оснивање јединственог Музеја афричке уметности у Београду.

 

Недеља, 28. јануар, 11:00
УТИЦАЈ УМЕТНОСТИ ЗАПАДНЕ АФРИКЕ НА ЕВРОПСКУ МОДЕРНУ УМЕТНОСТ

Какво је стање у европским уметничким круговима крајем 19. века када плодови материјалне афричке културе постају доступни широј европској јавности? Какво  интересовање ће  афричке маске, скулптуре и тканине изазвати код сликара попут Матиса, Пикаса, Дерена, Вламенка...? Потражимо заједно у сталној поставци Музеја дела попут оних која су била значајна за стварање нових праваца у уметности 20. века.

Води: Маријана Штрубел, студенткиња основних студија историје уметности

 

0
0
0
s2sdefault

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

Календар догађаја

Kalendar događaja

Аудио-водич

Аудио-водич

Часопис Музеја

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.


МАУ је члан   Balkan Museum Network