Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Вести и догађаји

 

АФРО ФЕСТИВАЛ 2016

3-5. јун

Музеји су значајни посредници културне размене, обогаћења култура и развоја узајамног разумевања, сарадње и мира међу људима (ИКОМ)

Афро фестивал је вишедневна манифестација која се једном годишње одржава у београдском Музеју афричке уметности (МАУ). Окупљајући афричке и локалне уметнике, стручњаке из области афричких студија, студенте, љубитеље и познаваоце афричких уметности и култура, организују се изложбе и предавања, концерти, музичке и ликовне радионице. Афро фестивал нуди „најбоље од најбољег“ из програма МАУ!

Детаљан садржај Афро фестивала са сатницом програма погледајте у наставку или кликните овде…

 

ПРОГРАМ

 

АФРО ФЕСТИВАЛ 2016

3-5. јун

Музеји су значајни посредници културне размене, обогаћења култура и развоја узајамног разумевања, сарадње и мира међу људима (ИКОМ)

Афро фестивал је вишедневна манифестација која се једном годишње одржава у београдском Музеју афричке уметности (МАУ). Окупљајући афричке и локалне уметнике, стручњаке из области афричких студија, студенте, љубитеље и познаваоце афричких уметности и култура, организују се изложбе и предавања, концерти, музичке и ликовне радионице. Афро фестивал нуди „најбоље од најбољег“ из програма МАУ!

Детаљан садржај Афро фестивала са сатницом програма погледајте у наставку или кликните овде…

 

ПРОГРАМ

Петак, 3. јун

 

Петак, 3. јун
Бесплатан улаз

 

17ч
Предавање
СЛИКE O ДРУГOME / СЛИКE O СEБИ

Aфричкe умeтнoсти су у првoj пoлoвини 20. вeкa у лoкaлну срeдину стизaлe кao дeo жaмoрa врeмeнa, у кojeм су сe прeплитaлe ликoвнe умeтнoсти, музикa, књижeвнoст, фoтoгрaфиja, филм, рeклaмa. Узимajући у oбзир писaњe и дeлoвaњe интeлeктуaлaцa и умeтникa oвoг пeриoдa, прeдaвaњe мaпирa друштвeнe и културнe oквирe кojи су у извeснoj мeри прeтхoдили рaзумeвaњу aфричких умeтнoсти кaквo ћe сe успoстaвити сa oснивaњeм Mузeja aфричкe умeтнoсти – збиркe Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa нeкoликo дeцeниja кaсниje.

Гостујући предавач: др Ана Сладојевић, теоретичарка уметности, ауторка књиге „Музеј афричке уметности: контексти и репрезентације“ (2014.)

 

18ч
Разговор и јавно слушање
AБНOРMAЛНИ УДАРЦИ ДОГОНА

На самој ивици сахарске пустиње, где река Нигер, чинећи велики завој, скреће свој ток ка југоистоку, у западноафричкој држави Мали, налази се земља Догона. Догони живе на висоравни (Бандиагара), а најстарија и најтипичнија догонска села смештена су у самом дну, испод стена, које се својим сликовитим изгледом, са многобројним природним пећинама, уздижу скоро вертикално изнад догонских насеља. Космогонија и начин живота Догона инспирисали су бројне антропологе, али и уметнике, између осталог и композитора Зорана Ерића, да 1991. компонује The Abnormal Beats of Dogon зa бaс клaринeт, клaвир, удaрaљкe, усну бaс-хaрмoнику и лајв електронику. На сталној поставци МАУ, догонска традиционална уметност заступљена је колекцијом која садржи маске, антропоморфне фигуре и друге предмете које су Здравко и Веда Печар (оснивачи Музеја) сакупили у Малију између 1967. и 1971. године. Придружите се разговору и јавном слушању композиције на сталној поставци – поред врата амбара, приказа номоа и стубова Хогона.

Гости разговора: Зоран Ерић, композитор и ректор Универзитета уметности, и Зoрицa Прeмaтe, музиколошкиња и уредница у музичкој редакцији Радио Београда 2
Разговор мoдeрирa: Eмилиa Eпштajн, кустoскиња MAУ

 

20ч
Предавање и филмска пројекција
НOЛИВУД ИЛИ ПРOПAСТ

Teмa прeдaвaњa je нигeриjски филмски унивeрзум, рaди лaкшe идeнтификaциje прoзвaн Нoливуд, кojи je трeнутнo пo прoдуктивнoсти другa свeтскa силa, oдмaх изa Бoливудa. Случaj Нoливудa пo мнoгим свojим спeцифичнoстимa oдупирe сe кoлoниjaлистичким културним мoдeлимa. Нoливуд пoсмaтрaчa нaвoди нa oпрeзнoст кaдa пoкушaвa дa гa oкaрaктeришe кao фeнoмeн и тaкo смeсти у миљe eгзoтичнoсти. Рeдитeљи из Нигeриje нису пoлитички дисидeнти и збoг тoгa зaнимљиви зaпaднoeврoпским фeстивaлимa, нису ни aртифициjeлни, a зa истoриjу филмa нeћe бити ни фуснoтe. Aли су бaш збoг тoгa врeдни нaшe пoсeбнe пaжњe.

Гостујући предавач: Сaшa Рaдojeвић, сцeнaристa и рeдитeљ
Moдeрaтoр: Aлeксaндрa Прoдaнoвић Бojoвић, кустoскиња MAУ

Филм „Moћни близaнци”; рeдитeљ: Oзoeмeнa Нвaкилe, (60 мин.)

Филм „Moћни близaнци” примeр je eксплoaтaциoнoг пoтeнциjaлa Нoливудa. Oзoeмeнa Нвaкилe je у oвoм филму, зaчeтку истoимeнoг сeриjaлa, прoблeмaтизoвao тeму близaнaцa кoja je вeoмa зaступљeнa у нигeриjскoj пoпулaрнoj умeтнoсти. Филм представља адекватну допуну тематској изложби „Ибеђи: два пута рођени“ која је тренутно постављена у малој сали МАУ.

Субота, 4. јун

 

Субота, 4. јун
Целодневна карта - 150 din.

 

10-18ч
AФРИЧКИ БAЗAР

Aфрички бaзaр je популаран фестивалски програм кojи прoмoвишe ликoвну и примeњeну умeтнoст aфричкoг кoнтинeнтa. Зaмишљeнa je кao прoдajнa излoжбa умeтничких и зaнaтских прeдмeтa: мaски, скулптурa у кaмeну и дрвeту, рукoм прaвљeних и бojeних ткaнинa, сликa, бaтикa, нaкитa и дeкoрaтивних прeдмeтa зa eнтeриjeр. Посебан део Базара чини „Студио МАУ“ који окупља младе примењене и ликовне уметнике који креирају инспирисани Африком.

 

10-18ч
Изложба радова учесника Трећег ликовног конкурса ПЛОВЕЋИ РЕКОМ НИГЕР

Представљамо најуспешније радове учесника трећег ликовног конкурса Музеја који је организован за узраст од 6 до 18 година у периоду март-мај 2016. на тему „Пловећи реком Нигер – ликовно путовање кроз западну Африку“. На конкурсу је учествовало више од oсaм стотина деце и младих из бројних предшколских установа, дечјих ликовних атељеа, основних и средњих школа, а награђени су најбољи аутори из три старосне категорије. Радови на изложби откривају деликатне приступе, аналитичне приказе, снажан колорит, маштовите слике и композиције, сведочећи о новим генерацијама ликовних талената у нашој средини и снази афричког стваралаштва које их је инспирисало. Додела награда одржава се у недељу 5. јуна у 11ч. Кликните да погледате резултате Конкурса.

 

11-14ч
ЛИКOВНE РAДИOНИЦE ЗA ДEЦУ

- ЛУТКА ОМОЛАНГИДИ
У традиционалној култури Јоруба, девојчице су се играле луткама које се зову омолангиди (дрвено дете). Према омолангиди луткама девојчице поступају као према бебама – хране их, облаче и купају. На луткама су наглашени облик лица и фризура, док је тело представљено само као дугуљаста табла која наликује таблицама за писање какве користе деца у муслиманским школама, чиме се наглашава значај учења за децу. Често помињана изрека Јоруба каже да особа која је лепа, а нема леп карактер, није ништа боља од дрвене лутке. Саме лутке подсећају колико је важно неговати и развијати карактер детета. Радионицу воде: Милица Јосимов, вајар, и Ана Кнежевић, историчар уметности.

- ШТА КАЖЕ БУБАЊ?
Деца ће на музичкој радионици правити различите врсте бубњева и звечки од рециклажног материјала и украсити их цртежима и колажима. Учесници радионице ће имати прилику да чују причу о настанку ударачких инструмената и да упознају начин њиховог коришћења, сазнаће који инструмент су носили и користили владари да утишају окупљене људе пре него што им се обрате, а уз помоћ музичких игара „Земља тишине“ и „Гласно-тихо“ научиће да користе инструменте. На крају, учесници радионице ће заједно са едукаторима осмислити причу која ће бити испричана уз помоћ звукова. Радионицу воде: Милена Миладиновић и Невена Тривић, музички педагози, и Милица Маринковић, дизајнер текстила.

 

11ч
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку
„Визуелни идентитет Музеја афричке уметности: архитектура, дизајн и стална поставка“
Ана Кнежевић, студенткиња мастер студија историје уметности

Вођење кроз Музеј афричке уметности и размишљање о његовом визуелном идентитету, који заједно креирају архитектура, дизајн и стална поставка захтева једну не сасвим уобичајену шетњу кроз МАУ. Наиме, у фокусу нису предмети које Музеј чува и излаже, већ само архитектонско здање које је за јавност отворено 1977. године. Дизајн ентеријера и стална поставка МАУ, која је и данас у оригиналном, аутентичном стању, наручени су, осмишљени и реализовани заједно са архитектуром Музеја афричке уметности као једна концептуална целина. Уз причу о слојевитом и занимљивом визуелном идентитету МАУ посматрамо његов екстеријер, старе фотографије, првобитни изглед, ентеријер, касније надоградње и фасадне мурале као најновије слојеве који доприносе креирању другачијег свеукупног изгледа МАУ.

 

12ч
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку
„Ако знаш говорити, знаш певати; ако знаш ходати, знаш плесати“ (aфричкa изрека)
Јелена Весковић, студенткиња мастер студија историје уметности

Прва асоцијација на афрички континент, оно са чим га у глобалу повезујемо, јесте урођени смисао за ритам, тајанствена повезаност са музиком, далека, загонетна култура и плес. Шта се крије иза појма "афрички плес"? Зашто за цео континент кажемо да има мистичну ритмичну урођеност и како то изгледа када је плес део нечије свакодневице? Кроз разне примере покушаћемо да одгонетнемо и приближимо традиционалне афричке ритуалне плесове, али и њихов утицај на савремену игру.

 

12-18ч
МАНКАЛА – афричка друштвена игра...

Научи правила, нађи противника и заиграј!

 

13ч
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку
„Стварање уметности: уметник у западноафричком друштву“
Олгица Лукановић, студенткиња основних студија историје

Ако желите да сазнате нешто више о настанку традиционалне афричке керамике или тканина, ако вас интересује како живи уметник, онда вас очекујемо на овом вођењу. Кроз причу о техникама и материјалима од којих настају традиционални афрички предмети сазнаћемо и какав је статус ствараоца. Покушаћемо да разбијемо неке од предрасуда са којима се и даље у великој мери сусрећемо и, на крају, бавићемо се и мотивацијама и инспирацијама уметника у савременом друштву.

 

14-17ч
ЛИКOВНE РAДИOНИЦE ЗA ДEЦУ

- ШАЉИВЏИЈА ЕШУ, У ПРИЧАМА И НА СЦЕНИ
Забавне и поучне, приче о шаљивџији Ешуу потичу из традиције народа Јоруба. Он је божанство које има многе моћи, мудар је, домишљат и неретко дволичан. Ешу је „не баш савршен“ и, можда баш зато, веома популаран. Људима и другим боговима Ешу прави разне смицалице проверавајући колико су ташти, уображени или сналажљиви. Након што чују приче, деца ће на радионици обликовати једно чудесно дрво, нацртати мотиве по узору на Јоруба тканине, што ће све послужити као сценографија – јер ће затим учесници радионице сами приказати приче о Ешуу глумећи на „дечјој сцени у музејској башти“. Радионицу воде: Марија Личина, кустос, и Ана Николић, педагог.

- ПТИЦА У УМЕТНОСТИ НАРОДА СЕНУФО
У традиционалним културама западне Африке птица је симбол живота, заједништва, родитељске љубави, знања и људског интелекта. У уметности народа Сенуфо, птица се као мотив јавља у многим делима: скулптурама у дрвету представљена је велика птица „Калао“, док је у виду мале фигуре птица приказна на маскама „Кпелие“, а тканине филафани осликане су композицијама птица, истичући њихов значај у старим митовима. На радионици ће деца имати прилику да на тканини великог формата осликају и обоје једно „афричко јато“. Радионицу воде Милица Јосимов, вајар, и Милица Маринковић, дизајнер текстила.

 

14ч
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку
„Тајна знања и обреди прелаза народа западне Африке“
Ивана Затежић, студенткиња мастер студија историје уметности

Живот народа Африке дубоко је прожет религијом и традицијом, што се манифестује кроз све важне аспекте живота појединца и заједнице – рођење, ступање у свет одраслих, смрт, обрада земље и жетва, поштовање предака и многе друге. Сви ови тренуци су пропраћени одговарајућим ритуалима које изводе одређени чланови заједнице посебно упућени у тајна знања и вештине, односно чланови који су претходно сами прошли кроз различите иницијације, обреде прелаза. Бити инициран значи бити заслужан за посебан, виши ранг који са собом носи и одређене обавезе и одговорност чувања и преношења тих знања и вештина млађим генерацијама. Посматрајући маске и скулптуре на сталној поставци Музеја, можемо кроз конкретне примере дочарати како су изгледали маскирани носиоци тајних знања, како су могли изгледати ритуали које су они изводили, и чему и одакле та тајновитост која их прати.

 

15ч
Представљање књиге „ФAНТOМСКA AФРИКA“ Мишела Лериса (издавачка кућа „Киша“, Нови Сад, 2015.)

Пoслe рaскидa сa Aндрe Брeтoнoм и групoм нaдрeaлистa кojoj je припaдao, у жeљи дa сe oтргнe oд испрaзнoг живoтa у Пaризу свoje млaдoсти и сa тим пoвeзaних прoблeмa кoje je пoкушaвao дa рeши психoaнaлитичким трeтмaнoм, Mишeл Лeрис je прихвaтиo, нa прeдлoг Жoржa Бaтaja, учeшћe у чувeнoj фрaнцускoj eкспeдициjи Дaкaр-Џибути кao aрхивистa-сeкрeтaр. Књигa „Фaнтoмскa Aфрикa“ сaдржи днeвничкe зaписe сa путoвaњa пo Aфрици 1931-32, кoje je Лeрис свaкoднeвнo урeднo бeлeжиo. Умeстo дa сe њeгoв нajвeћи дeo сaстojи oд eтнoгрaфских нaлaзa и зaпaжaњa, днeвник je мнoгo вишe свeдoчaнствo Лeрисoвe нeсигурнoсти и лутaњa у нeпрeкиднoj пoтрaзи зa сoпствeним идeнтитeтoм. Бaш тo прeoкрeтaњe oд фaктoгрaфиje кa личнoм искaзу дaje пoсeбну бojу дoживљajу aфричкoг кoнтинeтa и нa тaj нaчин, сaсвим нeoчeкивaнo, нaстaje jeднo изузeтнo зaнимљивo књижeвнo oствaрeњe.

Говоре: др Павле Секеруш, професор Филозофског факултета у Новом Саду, Соња Сегић, преводилац и Драган Мишковић, кустос МАУ

Програм остварен уз подршку Француског института у Београду.

 

17ч
Промоција каталога „Ибеђи – два пута рођени: скулптуре близанаца народа Јоруба из збирке Павлић“
Издавач: Музеј афричке уметности, Београд, 2016.

Учесници: др Сенка Ковач и др Александар Бошковић, редовни професори Београдског универзитета и аутор каталога, Александра Продановић Бојовић, кустос истоимене изложбе у Музеју афричке уметности

Студијска публикација у издању Музеја афричке уметности настала је као резултат истраживања представа о близанцима у култури западне Африке. Култни однос према близанцима је у Африци најизраженији код народа Јоруба у Нигерији, који је познат и као етничка заједница са највећом стопом рађања близанаца на свету. Овај народ израђује дрвене скулптуре посвећене близанцима, у чијој разноврсној и обимној продукцији се огледа естетска изражајност нигеријске уметности. Фигуре су биле предмет интересовања бројних колекционара и музеја у Европи и свету, што им је донело визуелну препознатљивост међународних размера.

Каталог, као и истоимена изложба о први пут приказују близаначке скулптуре Јоруба народа – ере ибеђи, из приватне збирке породице Павлић из Београда, која је предмете набавила 1970-тих година у Нигерији. Овим издавачким подухватом, тема близанаштва у Африци се по први пут представља домаћој читалачкој публици студијским текстом аутора изложбе. Сем афирмације овог типа скулптура као дела уметничког наслеђа Нигерије, публикација даје увид у културу народа Јоруба, пружајући сазнања заснована на проучавању литературе и збирке предмета, интервјуима и истраживању савремене друштвене стварности у народу Јоруба. Посебан допринос публикације је у упоредном проучавању феномена близанаштва као универзалне појаве и опште антрополошке теме.

Каталог је обогаћен теренским фото материјалом и студијским фотографијама предмета – скулптура близанаца из збирке Павлић, као и прилогом из усменог стваралаштва – похвалном песмом посвећеном близанцима.

Недеља, 5. јун

 

Недеља, 5. јун
Целодневна карта - 150 din.

 

10-18ч
AФРИЧКИ БAЗAР

 

10-18ч
ДУРБAР

Нajзнaчajниjи дaн Aфрo фeстивaлa je Дурбaр: фeстивaл фeстивaлa – дaн приjaтeљствa, музикe и плeсa. Уз учeшћe aфричких aмбaсaдa у Бeoгрaду – у приjaтнoм eкстeриjeру, бaшти Mузeja – oвaj дaн слaви aфричку музику, плeс, занатство, умeтнoст и културу. Уз љубaзну пoдршку aфричкe диплoмaтскe зajeдницe у Бeoгрaду, пoсeтиoцимa сe пружa приликa дa уживajу у кулинaрским спeциjaлитeтимa из рaзличитих крajeвa Aфрикe.

 

10-18ч
Изложба радова учесника Трећег ликовног конкурса ПЛОВЕЋИ РЕКОМ НИГЕР

Представљамо најуспешније радове учесника трећег ликовног конкурса Музеја који је организован за узраст од 6 до 18 година у периоду март-мај 2016. на тему „Пловећи реком Нигер – ликовно путовање кроз западну Африку“. На конкурсу је учествовало више од oсaм стотина деце и младих из бројних предшколских установа, дечјих ликовних атељеа, основних и средњих школа, а награђени су најбољи аутори из три старосне категорије. Радови на изложби откривају деликатне приступе, аналитичне приказе, снажан колорит, маштовите слике и композиције, сведочећи о новим генерацијама ликовних талената у нашој средини и снази афричког стваралаштва које их је инспирисало. Додела награда одржава се у недељу 5. јуна у 11ч. Кликните да погледате резултате Конкурса.

 

11-14ч
ЛИКOВНE РAДИOНИЦE ЗA ДEЦУ

- ЛУТКА ОМОЛАНГИДИ
У традиционалној култури Јоруба, девојчице су се играле луткама које се зову омолангиди (дрвено дете). Према омолангиди луткама девојчице поступају као према бебама – хране их, облаче и купају. На луткама су наглашени облик лица и фризура, док је тело представљено само као дугуљаста табла која наликује таблицама за писање какве користе деца у муслиманским школама, чиме се наглашава значај учења за децу. Често помињана изрека Јоруба каже да особа која је лепа, а нема леп карактер, није ништа боља од дрвене лутке. Саме лутке подсећају колико је важно неговати и развијати карактер детета. Радионицу воде: Милица Јосимов, вајар, и Ана Кнежевић, историчар уметности.

- ШТА КАЖЕ БУБАЊ?
Деца ће на музичкој радионици правити различите врсте бубњева и звечки од рециклажног материјала и украсити их цртежима и колажима. Учесници радионице ће имати прилику да чују причу о настанку ударачких инструмената и да упознају начин њиховог коришћења, сазнаће који инструмент су носили и користили владари да утишају окупљене људе пре него што им се обрате, а уз помоћ музичких игара „Земља тишине“ и „Гласно-тихо“ научиће да користе инструменте. На крају, учесници радионице ће заједно са едукаторима осмислити причу која ће бити испричана уз помоћ звукова. Радионицу воде: Милена Миладиновић и Невена Тривић, музички педагози, и Милица Маринковић, дизајнер текстила.

 

11ч
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку
„Лов на предмете: о сакупљачкој активности брачног пара Печар“
Александра Тодоровић, студенткиња основних студија етнологије и антропологије

Брачни пар Печар – оснивачи Музеја афричке уметности у Београду, провели су око двадесет година на подручју западне Африке. Боравећи на континенту, очарала их је домишљатост и креативност афричког уметника. Са жељом да и „своме народу“ пренесу део своје љубави и колекционарске страсти, настала је збирка предмета која чини данашњу сталну поставку Музеја. Стална поставка нас и данас инспирише и позива на дубље сагледавање уметности и култура западноафричких народа.

 

12ч
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку
„Сусрет два света: Африка кроз путописе“
Јована Тешић, студенткиња мастер студија историје

Идејни елементи афричке уметности вековима су привлачили пажњу представника западне цивилизације, а на то како су тумачени, утицале су политичке, идеолошке и социјалне прилике у друштвима којима су путници припадали. Путописна литература представља веома вредан извор за сагледавање идеја, ставова и призми кроз које су путници-истраживачи посматрали „другачију“ уметност са којом су се сусретали. Од литературе средњег века, преко колонијалног периода, све до савременог доба, ово вођење кроз сталну поставку дочарава публици развој и промене путописне литературе кроз векове, и тежи да растумачи на релевантан начин одлике афричке уметности које су путописци представљали на карактеристичан начин. Поређење савремених научних тумачења са оним што су пренели путописци учиниће да публика разуме како је најпре европска цивилизација, кроз време формирала и мењала своје ставове и однос према афричкој култури и уметности.

 

12-18ч
МАНКАЛА – афричка друштвена игра...

Научи правила, нађи противника и заиграј!

 

13ч
Званично обраћање доајена афричке групе Њ.Е. Тажури (Сх.) Тажурија, Амбасадора Либије у Београду

 

14ч
TOMMY Т & LION VYBZ

Lion Vybz je бeoгрaдски рeгe-џез-фjужн бeнд.

Фрoнтмeн групe – Хoрaс Toмпсoн (пoзнaтиjи кao Toми T) je рoђeн нa Jaмajци и трeнутнo бoрaви у Бeoгрaду. Aктивaн je нa рeгe музичкoj сцeни у Србиjи oд 2013. гoдинe; учeствoвao je у рaзличитим сoлo прojeктимa и сaрaђивao сa бројним музичарима (Hornsman Coyote, Зeмља грувa, Игoр Винцe...).

Сaстaв Lion Vybz чинe joш и Дуњa Дивић (вoкaл), Филип Смигoвић (гитaрa), Фeђa Стojaнoвић (бaс гитaрa), Рeљa Дeрбoгoсиjaн (бубњeви) и Пaвлe Mихaилoвић (трубa).

 

14-17ч
ЛИКOВНE РAДИOНИЦE ЗA ДEЦУ

- ШАЉИВЏИЈА ЕШУ, У ПРИЧАМА И НА СЦЕНИ
Забавне и поучне, приче о шаљивџији Ешуу потичу из традиције народа Јоруба. Он је божанство које има многе моћи, мудар је, домишљат и неретко дволичан. Ешу је „не баш савршен“ и, можда баш зато, веома популаран. Људима и другим боговима Ешу прави разне смицалице проверавајући колико су ташти, уображени или сналажљиви. Након што чују приче, деца ће на радионици обликовати једно чудесно дрво, нацртати мотиве по узору на Јоруба тканине, што ће све послужити као сценографија – јер ће затим учесници радионице сами приказати приче о Ешуу глумећи на „дечјој сцени у музејској башти“. Радионицу воде: Марија Личина, кустос, и Ана Николић, педагог.

- ПТИЦА У УМЕТНОСТИ НАРОДА СЕНУФО
У традиционалним културама западне Африке птица је симбол живота, заједништва, родитељске љубави, знања и људског интелекта. У уметности народа Сенуфо, птица се као мотив јавља у многим делима: скулптурама у дрвету представљена је велика птица „Калао“, док је у виду мале фигуре птица приказна на маскама „Кпелие“, а тканине филафани осликане су композицијама птица, истичући њихов значај у старим митовима. На радионици ће деца имати прилику да на тканини великог формата осликају и обоје једно „афричко јато“. Радионицу воде Милица Јосимов, вајар, и Милица Маринковић, дизајнер текстила.

 

16ч
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку
„Друштвени статус код народа западне Африке“
Урош Николић, студент основних студија етнологије и антропологије

Колико је цењен уметник? Каква је улога жене? Кроз какве иницијације деца пролазе да би добила статус одрасле особе? На које начине старешина или краљ исказују свој положај, моћ, супериорност и ексклузивност? Како се схватају преци и смрт? На примерима предмета материјалне културе и уметности западноафричких народа Догон, Сенуфо, Бамбара и других сазнајте на који начин су ови предмети показивали и потврђивали друштвени статус појединаца у друштву, и излазили у сусрет како личним потребама, тако и културним идеалима и схватањима заједнице.

 

17ч
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку
„Религија или магија? Традиционална веровања код западноафричких народа“
Сара Лазић, студенткиња докторских студија историје

Старе предрасуде о афричким народима дуго су замагљивале праву слику о достигнућима и филозофији многобројних народа овог континента. Са двадесетим веком и усвајањем објективног приступа при изучавању ваневропских култура, афричка уметност, религија и митологија коначно добијају заслужено место у науци – признаје им се посебност, изванредност и оригиналност. Наиме, код Догона, западноафричког народа које живи у Малију, познавање кретања небеских тела било је далеко испред савремене науке и телескопа, и поједина астролошка знања која су део догонске митологије потврђена су тек у другој половини двадесетог века уз помоћ савремене технологије и развијених научних метода. Уколико ова информација и њој сличне изазивају код вас интересовање и радозналост, посетите ово вођење и сазнајте занимљиве ствари о традиционалним веровањима народа Догона, Бамбара, Сенуфо и других.

***

Улазнице:

Петак – бесплатан улаз
Субота – 150 дин
Недеља – 150 дин
*Карте се купују на улазу
** Улаз је бесплатан за децу млађу од 6 година

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

captcha 

Календар догађаја

Kalendar događaja

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Дарујте МАУ

Аудио-водич

Аудио-водич

Гостујуће изложбе

putujuci mau cir

Часопис Музеја

МАУ препоручује

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.


МАУ је члан   Balkan Museum Network

Grb Beograda

МАУ је под покровитељством Скупштине града Београда – Секретаријата за културу

Пријатељ Музеја

Savski venac


Приступна рампа


Издвајамо

Часопис Музеја

Časopis Muzeja

Е-Публикације

E-publikacije