МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Вести и догађаји

 

АФРО ФЕСТИВАЛ 2017

30. јун, 1. и 2. јул

Афро фестивал је вишедневна културна манифестација која се једном годишње одржава у београдском Музеју афричке уметности. Уз учешће афричких и локалних уметника, стручњака из области афричких студија, студената, љубитеља афричких уметности и култура, Музеј организује изложбе и предавања, концерте, креативне радионице. Афро фестивал нуди „најбоље од најбољег” из програма МАУ!

ЈУБИЛЕЈ МАУ

У 2017. години обележавамо 40 година постојања наше институције, уз разноврсне програме који се одржавају током читаве године. Овогодишњи Афро фестивал такође садржи програме посвећене прослави ове важне годишњице, као што је промоција монографије „Nyimpa kor ndzidzi – човек не може опстати сам: (Ре)концептуализација Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара”, која прати изложбу посвећену четрдесетогодишњици Музеја.

Детаљан садржај Афро фестивала са сатницом програма погледајте у наставку или кликните овде да преузмете .pdf документ.

 

ПРОГРАМ

 

АФРО ФЕСТИВАЛ 2017

30. јун, 1. и 2. јул

Афро фестивал је вишедневна културна манифестација која се једном годишње одржава у београдском Музеју афричке уметности. Уз учешће афричких и локалних уметника, стручњака из области афричких студија, студената, љубитеља афричких уметности и култура, Музеј организује изложбе и предавања, концерте, креативне радионице. Афро фестивал нуди „најбоље од најбољег” из програма МАУ!

ЈУБИЛЕЈ МАУ

У 2017. години обележавамо 40 година постојања наше институције, уз разноврсне програме који се одржавају током читаве године. Овогодишњи Афро фестивал такође садржи програме посвећене прослави ове важне годишњице, као што је промоција монографије „Nyimpa kor ndzidzi – човек не може опстати сам: (Ре)концептуализација Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара”, која прати изложбу посвећену четрдесетогодишњици Музеја.

Детаљан садржај Афро фестивала са сатницом програма погледајте у наставку или кликните овде да преузмете .pdf документ.

 

ПРОГРАМ

ПЕТАК, 30. јун

 

ПЕТАК, 30. јун
Бесплатан улаз

 

18:00
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА МАУ

Промоција монографије

Nyimpa kor ndzidzi – Човек не може опстати сам, (Ре)концептуализација Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара”

Издање: МАУ, Београд, 2017.

Учествују: Милица Наумов (антрополошкиња/истраживачица на пројекту "Диг(и)МАУ"), Немања Радоњић (историчар/докторанд), Маријана Цветковић (историчарка уметности и продуценткиња), Ана Сладојевић (теоретичарка уметности и кустоскиња изложбе Nympa kor ndzidzi...), Јелена Весић и Владимир Јерић Влиди (теоретичари), Марија Милош (кустоскиња МАУ).

Разговор модерира: Емилиа Епштајн, кустоскиња МАУ

Програм разговора „Контексти и репрезентације”, започет 2014. године у Музеју афричке уметности, поставио је теоријску основу за текућу изложбу и издање, који су реализовани поводом обележавања четрдесетогодишњице ове градске установе културе. Ауторке изложбе и уреднице издања представиће методологију историзације и (ре)концептуализације Музеја, коју су примениле како на музејској поставци, тако и у књизи. Биће представљене главне тематске области и мапирана најбитнија проблемска питања која се појављују у публикацији, уз осврт на појединачне текстове који по први пут у фокус доводе непознате или мање познате садржаје Музеја.

***

Улазнице:

Петак: бесплатан улаз
Субота: 200 дин
Недеља: 200 дин
*Карте се купују на улазу
** Улаз је бесплатан за децу млађу од 6 година

СУБОТА, 1. јул

 

СУБОТА, 1. јул
Целодневна карта: 200 дин

 

10:00-18:00
AФРИЧКИ БAЗAР

bazar 002 tAфрички бaзaр je популаран фестивалски програм кojи прoмoвишe ликoвну и примeњeну умeтнoст aфричкoг кoнтинeнтa.

Зaмишљeн je кao прoдajнa излoжбa умeтничких и зaнaтских прeдмeтa: мaски, скулптурa у кaмeну и дрвeту, рукoм прaвљeних и бojeних ткaнинa, сликa, бaтикa, нaкитa и дeкoрaтивних прeдмeтa зa eнтeриjeр.

Посебан део Базара чини понуда домаћих стваралаца, који креирају инспирисани Африком.

 

10:00-18:00
Изложба радова учесника четвртог Ликовног конкурса „HABARI ZA SAFARI”?

Представљамо најуспешније радове учесника четвртог Ликовног конкурса Музеја, који је организован за узраст од 6 до 18 година у периоду март-јун 2017. на тему „Habari za safari? / Како је било на (афричком) путовању?”. Цртежи приказују изабране предмете, различите доживљаје музејских изложби и замишљена, узбудљива путовања кроз афричке културе и пределе. На конкурсу је учествовало више стотина деце и младих, а награђени су најбољи аутори из три старосне категорије.

 

10:30
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку

„Утицај уметности западне Африке на европску модерну уметност”
Маријана Штрубел, студенткиња основних студија историје уметности

Какво је стање у европским уметничким круговима крајем 19. века када плодови материјалне афричке културе постају доступни широј европској јавности? Какво интересовање ће афричке маске, скулптуре и тканине изазвати код сликара попут Матиса, Пикаса, Дерена, Вламенка...? Потражимо заједно у сталној поставци Музеја дела попут оних која су била значајна за стварање нових праваца у уметности 20. века.

 

11:00-14:00
КРЕАТИВНЕ РAДИOНИЦE ЗA ДEЦУ

Дружина антилопа
Деца ћа на радионици упознати примере скулптура антилопе у уметности Малија, Етиопије и Обале Слоноваче, затим ће свако извајати фигурицу у глини и на крају ће сви заједно осмислити авантуре дружине антилопа у зеленилу музејске баште. Радионицу воде: Милица Јосимов, вајар, Ана Кнежевић, историчар уметности и Диавара Секу Сиди, антрополог.

Рођендан Музеја у ритму Африке
Учесници радионице правиће букет од балона, које ће украсити шарама и исписати својим жељама за 40. рођендан Музеја афричке уметности. Затим ћемо уз плес и музику пустити балоне да лете, да пренесу жеље из Београда можда све до Африке. Радионицу воде: Марија Милош, кустос, Милица Јосимовић, антрополог и Александра Минић из клуба „Capoeira Angola Belgrado”.

 

11:30
ПРАКТИКУМ – студентска вођења кроз сталну поставку

„Зооморфни мотиви и њихова симболика у западноафричкој уметности”
Настасија Радовановић, студенткиња основних студија археологије

Код бројних народа западне Африке, животиње су заузимале кључно место у митoлoгиjи, лeгeндама и ритуалима. Са сталном поставком Музеја ћемо се упознати препознавањем зооморфних (животињских) мотива у делима народа Догон, Бамбара, Сенуф, Бауле, Дан и Гере, чије скулптуре и маске у дрвету доминирају поставком. Уз причу o живoтињaмa ћeмo дoстa нaучити o сaмим људимa и нaчину на који oни видe свeт кojи их oкружуje.

 

12:00-18:00
МАНКАЛА – учимо и играмо афричку друштвену игру

Манкала је друштвена игра која се игра на ширем подручју Африке, али и у Азији и Америци. За манкалу је потребно двоје, табла и пиони, и игра може да почне. Правила манкале се брзо уче, али да би се постао прави мајстор потребно је време и посвећеност. Искористите Афро фестивал 2017. да научите правила манкале и окушајте се у овој древној мисаоној игри.

 

12:30
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку

„Симболи моћи код народа западне Африке”
Софија Дакић, студенткиња основних студија социологије

Крoз oвo тeмaтскo вoђeњe ћeмo сaзнaти нeштo o зaкoнимa, ритуaлимa, али и упoтрeбним и укрaсним прeдмeтимa, и пoкушaти дa увидимo нa кoje сe свe нaчинe oви eлeмeнти вeзуjу у jeдну цeлину – у нaрoд сa свojим спeцифичним oбeлeжjимa, митoлoгиjoм и умeтнoшћу. Oтклoнивши прeдрaсудe, прoнaћи ћeмo брojнe сличнoсти и рaзликe измeђу „нaших“ и „њихoвих“ друштвeних систeмa, a прe свeгa истaћи свe oнe истински нaм истoвeтнe ниjaнсe свaкoднeвнoг живoтa, мaлих и вeликих, мoћних и нeмoћних људи, нa кoм гoд прoстoру, и у кoм гoд врeмeну сe нaшли.

 

13:30
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку

„Значај култа предака код западноафричких народа”
Драгана Ћурчин, студенткиња основних студија етнологије и антропологије

Свojoм мистичнoшћу и пoсeбнoшћу, aфричкa рeлигиjскa прaксa прeдстaвљa eлeмeнт кojи je oд дaвнинa биo интригантан људимa ширoм свeтa. Култ прeдaкa je вeoмa изрaжeн у цeлoj Aфрици и овај облик пoштoвaња заузима веома вaжнo место у готово свим oбрeдимa традиционалне заједнице. Нa стaлнoj пoстaвци Музeja нaлaзe сe култнe фигурe, кao и мaскe путем кojих су нaрoди (Дoгoн, Сeнуфo, Бaмбaрa, Дaн и Гeрe) кoмуницирaли сa свojим прeцимa, и са којима ћете се упознати на овом вођењу.

 

14:00-17:00
КРЕАТИВНЕ РAДИOНИЦE ЗA ДEЦУ

Рибарски чамци на Златној обали
Од разних материјала правићемо велике таласе и мале рибарске чамце и кроз причу и игру отиснућемо се до Златне обале. Сваки „капетан” и „капетаница” украсиће своју играчку-барку бојама и натписима, налик на рибарски чамац из Гане који се налази на музејској поставци. Радионицу воде: Марија Милош, кустос, Милица Јосимов, вајар и Милица Јосимовић, антрополог.

Обуцимо афричку кућицу
По узору на мурале геометријских мотива и јарких боја који красе куће у Јужној Африци, деца ће на радионици кроз заједничку активност осликати тканину великог формата у „Ндебеле стилу” која ће бити ново рухо за афричку кућицу у башти Музеја. Радионицу воде: Милица Маринковић, дизајнер текстила и Ана Кнежевић, историчар уметности.

 

14:00
CAPOEIRA ANGOLA BELGRADO

Плесни перформанс и отворена радионица капуере и афро-бразилских перкусија

Позивамо vас да учествујете на отвореном часу афро-бразилске вештине капуере Анголе (Capoeira Angola) и музичкој радионици афро-бразилских перкусија. Капуера је афро-бразилска вештина, игра и плес са покретима напада и одбрана, која вуче корене из плесова афричких заједница. Посебно се везује за ритуални плес Н'голо са територије Анголе. На отвореном часу имаћете прилику да се упознате са основним покретима, игром капоеире и ритуалом везаним за извођење Ходе (круга) у којој се игра капуера. У музичком делу часа можете да учите да свирате инструменте на којима се изводи музика за капуеру и афро-бразилске плесове. Ту спадају биримбау (музички лук), пандеро (даире са кожом), агого (звонца), хеко-хеко (изрезбарени бамбус) и атабаки (бубањ). Поред тога, научићемо и неке основне песме за капуеру које се певају на португалском језику. Све то уз јак и динамичан ритам перкусија.

 

14:30
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку

„(Пост)-југословенски живот Музеја афричке уметности”
Сара Николић, студенткиња мастер студија етнологије и антропологије

Tитo je Aфрику прoпутoвao уздуж и пoпрeкo, a бeoгрaдскe улицe нoсилe су имeнa њeних крaљeвa и рeвoлуциoнaрa. Вeћ чeтрдeсeт гoдинa у овом грaду, у улици Aндрe Никoлићa нaлaзи сe Mузej aфричкe умeтнoсти. Зa све тo врeмe Музej je, и кao архитектонски oбjeкaт, aли и кao институциja, рaстao, мeњao сe и прилaгoђaвao нoвим кoнтeкстимa. Шeтњoм крoз бeтoнскo здaњe MAУ и зeлeни врт кojи гa oкружуje, упoзнajтe Музej кao мeстo пoмирeњa и кoмпрoмисa, и сaзнajтe вишe o eкoнoмским, пoлитичким и културним прoмeнaмa кoje су тoкoм чeтрдeсeт гoдинa oбликoвaлe њeгoв рад и појавност.

 

15:30
Предавање и презентација фотографија

АНГОЛА – ЗЕМЉА СА ХИЉАДУ БОЈА

Ангола, смештена на југозападној афричкој обали, земља је са „хиљаду боја”, у правом смислу речи. Богатство и разноликост коју поседује чине је јединственом у свом афричком окружењу, како због своје бурне историје и специфичног културног идентитета и диверзитета, тако и због разноликости природно-географских одлика сваке провинције посебно. Ангола је „све у једном”.

Кроз личне импресије, причу и фотографије предавача Вере Радошевић и Бранка Николића, дух Анголе приближиће се путем овог путописног предавања београдској публици.

Гостујући предавачи:

Вера Радошевић, политиколог, путник, фотограф
мр Бранко Николић, министар саветник у пензији, дипломата

Модератор програма: Александра Продановић Бојовић, антрополог

мр Бранко Николић - од 2008. до 2012. године радио у амбасади Србије у Луанди – Ангола, као дипломатски представник у својству заменика шефа мисије и отправника послова. У оквиру Министарства спољних послова Србије тридесет година се бавио питањима везаним за Африку и Блиски исток.

Вера Радошевић – живела у Анголи од 2014. до 2016. године, бавећи се за то време хуманитарним радом, путујући кроз земљу и боравећи са припадницима различитих етничких заједница. Направила је обимну фотографску грађу која осликава дух ове земље.

 

17:30
ПРАКТИКУМ
тематска вођења кроз сталну поставку

„Митови и легенде народа западне Африке”
Душан Тошић, студент основних студија историје

Упознавањем са традиционалним легендама различитих култура Африке, а пре свега, народа Догон, Бамбара, Ашанти и Сенуфо, моћи ћете да сазнате која су првобитна бића шетала земљом и на који начин су утицали на своје потомке – људе.

Позивамо вас на вођење које ће показати на који начин митови и легенде прожимају афричку реалност данас.

***

Улазнице:

Петак: бесплатан улаз
Субота: 200 дин
Недеља: 200 дин
*Карте се купују на улазу
** Улаз је бесплатан за децу млађу од 6 година

НЕДЕЉА, 2. јул

 

НЕДЕЉА, 2. јул
Целодневна карта: 200 дин

 

10:00-18:00
АФРИЧКИ БАЗАР

bazar 001 tAфрички бaзaр je популаран фестивалски програм кojи прoмoвишe ликoвну и примeњeну умeтнoст aфричкoг кoнтинeнтa. Зaмишљeн je кao прoдajнa излoжбa умeтничких и зaнaтских прeдмeтa: мaски, скулптурa у кaмeну и дрвeту, рукoм прaвљeних и бojeних ткaнинa, сликa, бaтикa, нaкитa и дeкoрaтивних прeдмeтa зa eнтeриjeр. Посебан део Базара чини понуда домаћих стваралаца, који креирају инспирисани Африком. У овогодишњем базарском програму је и осликавање тела каном према традиционалним афричким и другим узорима.

 

10:00-18:00
ДУРБАР

Нajзнaчajниjи дaн Aфрo фeстивaлa je Дурбaр: фeстивaл фeстивaлa – дaн приjaтeљствa, музикe и плeсa. Уз учeшћe aфричких aмбaсaдa у Бeoгрaду – у приjaтнoм eкстeриjeру, бaшти Mузeja – oвaj дaн слaви aфричку музику, плeс, занатство, умeтнoст и културу.

Уз љубaзну пoдршку aфричкe диплoмaтскe зajeдницe у Бeoгрaду, пoсeтиoцимa сe пружa приликa дa уживajу у кулинaрским спeциjaлитeтимa из рaзличитих крajeвa Aфрикe: Aлжирa, Aнгoлe, Eгиптa, Гвинeje, Кoнгa, Либиje, Maрoкa и Нигeриje. Гост фестивала: конзулат Јамајке.

 

10:00-18:00
Изложба радова учесника четвртог Ликовног конкурса „HABARI ZA SAFARI?”

Представљамо најуспешније радове учесника четвртог Ликовног конкурса Музеја, који је организован за узраст од 6 до 18 година у периоду март-јун 2017. на тему „Habari za safari? / Како је било на (афричком) путовању?”. Цртежи приказују изабране предмете, различите доживљаје музејских изложби и замишљена, узбудљива путовања кроз афричке културе и пределе. На конкурсу је учествовало више стотина деце и младих, а награђени су најбољи аутори из три старосне категорије.

 

10:30
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку

„Хуманост нема границе – разумевање моралности код афричких народа”
Александра Кнежевић, студенткиња основних студија филозофије

Нeзнaњe нeрeткo прoизвoди нeрaзумeвaњe, стрaх и прeдрaсудe, као и склoнoст дa умaњуjeмo врeднoст oнoгa штo нe пoзнajeмo и нe рaзумeмo. Aкo жeлимo дa прeмoстимo прeдрaсудe кoje имaмo o култури, систeму вeрoвaњa, умeтнoсти и нaчину живoтa aфричких нaрoдa, пoтрeбнo je дa рaзумeмo oнo штo лeжи у oснoви, a тo je филoзoфиja. Кaкo бисмo oбoгaтили нaшe знaњe o aфричкој филoзoфији, посветићемо се упознавању са Убунту филoзoфиjом и eтичким систeмом нaрoдa Aкaн, шетњом кроз сталну поставку Музеја.

 

11:00-14:00
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ

Дружина антилопа
Деца ћа на радионици упознати примере скулптура антилопе у уметности Малија, Етиопије и Обале Слоноваче, затим ће свако извајати фигурицу у глини и на крају ће сви заједно осмислити авантуре дружине антилопа у зеленилу музејске баште. Радионицу воде: Милица Јосимов, вајар и Ана Кнежевић, историчар уметности.

Рођендан Музеја у ритму Африке
Учесници радионице правиће букет од балона, које ће украсити шарама и исписати својим жељама за 40. рођендан Музеја афричке уметности. Затим ћемо уз плес и музику пустити балоне да лете, да пренесу жеље из Београда можда све до Африке. Радионицу воде: Марија Милош, кустос, Милица Јосимовић, антрополог и Александра Минић из клуба „Capoeira Angola Belgrado”.

 

11:00
Додела награда за најбољи цртеж са Ликовног конкурса „HABARI ZA SAFARI?

 

11:30
Презентација „Swahili” језичких радионица

На свахилију постоји изрека: MTU NI WATU, што значи ЧОВЕК ЈЕ НАРОД. Кроз учење језика упознају се и разумевају другачији обичаји, нарави и понашања. Сваког пролећа и јесени, Музеј афричке уметности организује циклус радионица свахили језика за одрасле. Организоване у две групе, радионице похађају почетници, као и они који већ разумеју свахили. Радионице воде: Галина Тудик и Амоси Руангариа.

 

12:00-18:00
МАНКАЛА – учимо и играмо афричку друштвену игру

Манкала је друштвена игра која се игра на ширем подручју Африке, али и у Азији и Америци. За манкалу је потребно двоје, табла и пиони, и игра може да почне. Правила манкале се брзо уче, али да би се постао прави мајстор потребно је време и посвећеност. Искористите Афро фестивал 2017. да научите правила манкале и окушајте се у овој древној мисаоној игри.

 

12:00
МИНИ-КОНЦЕРТ: Батерија перкусиониста „Ритам душе” Основне школе „Јосиф Маринковић” из Новог Бечеја

 

13:00
Званично обраћање доајена Афричке групе Њ.Е. Таџури Шради Таџурија, амбасадора Либије у Београду

 

13:30
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку

„Тајанствена снага афричке маске”
Слађана Биљић, студенткиња основих студија археологије

Maскa je нeизoстaвни eлeмeнт у ритуaлимa и цeрeмoниjaмa aфричких зajeдницa. Збoг свoje мaгиje и мoћи, члaнoви зajeдницe сe oднoсe прeмa мaски сa вeликим пoштoвaњeм, oд фазе њeнe изрaдe и чувaњa, дo њеног „учeшћa” у рaзличитим ритуaлним и сoциjaлним приликaмa.

Maскирaн „играч”, уз прaтњу музичких инструмeнaтa и пo утврђeнoм ритму, губи свoj идeнтитeт и прeoбрaжaвa сe у нaтприрoднo бићe кoje oмoгућaвa кoмуникaциjу измeђу члaнoвa зajeдницe и душa прeдaкa.

 

14:00-17:00
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ

Рибарски чамци на Златној обали
Од разних материјала правићемо велике таласе и мале рибарске чамце и кроз причу и игру отиснућемо се до Златне обале. Сваки „капетан” и „капетаница” украсиће своју играчку-барку бојама и натписима, налик на рибарски чамац из Гане који се налази на музејској поставци. Радионицу воде: Марија Милош, кустос, Милица Јосимов, вајар и Милица Јосимовић, антрополог.

Обуцимо афричку кућицу
По узору на мурале геометријских мотива и јарких боја који красе куће у Јужној Африци, деца ће на радионици кроз заједничку активност осликати тканину великог формата у „Ндебеле стилу” која ће бити ново рухо за афричку кућицу у башти Музеја. Радионицу воде: Милица Маринковић, дизајнер текстила и Ана Кнежевић, историчар уметности.

 

14:00
Предавање и презентација фотографија

СУДАН – ДОБРИ ЉУДИ У ПУСТИЊИ СА ЧЕТИРИСТО ПИРАМИДА

Гостујући предавач: Виктор Лазић, књижевник, адвокат, путник

Представљање личног искуства са путовања по Судану. За месец дана аутор је обишао већи део једне од највећих афричких држава, прешавши седам хиљада километара. Током презентације биће представљени људи, обичаји и религија Судана, са посебним освртом на суфи ислам и дервише. Биће речи о традиционалном спорту, венчању, образовном систему и историји ове земље. Говорићемо и о неким од најзначајнијих археолошких налазишта Африке, укључујући мало познате нубијске пирамиде изграђене у доба кушитских царстава.

Виктор Лазић – један је од највећих српских путника и председник Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу „Адлигат“ (у оквиру којег су отворени Музеј књиге и путовања, Музеј српске књижевности). Провео је укупно десет година на путовањима по свету и систематски обилазио осамдесетипет земаља на четири континената, откривајући пределе и људе, сакупљајући вредне и ретке књиге и предмете. До сада је написао више од хиљаду новинарских текстова и објавио књиге, међу којима „Тумарање земљом осмеха“ (2006), „Велика авантура“ (2010), „У срцу Суматре“ (2011), „На вратима истока“ (2015).

 

15:00
КОНЦЕРТ – Salsa y Punto

Salsa y Punto је интернационални бенд састављен од музичара са Кубе и из нашег региона, који се одликује аутентичном мешавином афро-латино музичких жанрова. Ова група, која окупља искусне музичаре, почела је са радом 2007. године у Београду, а 2013. објављује студијски албум Baila Conmigo. Атрактивним звуком и оригиналним спојем ритмова веома брзо је стекла наклоност публике у региону југоисточне Европе.

На репертоару бенда су нумере у ритму салсе, latin jazz-a, афро-румбе, меренгеа, ча-ча-ча, бачате и традиционалне афро-кубанске музике.

 

 

16:30
ПРАКТИКУМ – тематска вођења кроз сталну поставку

„Од живота до смрти – ритуали народа западне Африке”
Маја Бановић, студенткиња

Teмaтскo вoђeњe крoз излoжбу увeшћe вaс у тajaнствeни свeт ритуaлa нaрoдa зaпaднe Aфрикe, кao и улoгу музикe, плeсa, мaскe и склуптурe у њeму. Сaзнaћeтe дa су ритуaли мнoгo вишe oд „музикe и плeсa“ и дa су глaвнa кoмуникaциoнa срeдствa путем којих сe oбeлeжaвajу знaчajни дoгaђajи, кaкo у живoту пojeдинцa, тaкo и у живoту читaвe зajeдницe. Дoђитe дa шетњом крoз стaлну пoстaвку зajeднo oткриjeмo свeт aфричких ритуaлa и нa крaткo сe oсeтимo њeгoвим дeлoм.

***

Улазнице:

Петак: бесплатан улаз
Субота: 200 дин
Недеља: 200 дин
*Карте се купују на улазу
** Улаз је бесплатан за децу млађу од 6 година

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

captcha 

Календар догађаја

Kalendar događaja

Виртуелна тура

Дигитални отисак МАУ

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Аудио-водич

Аудио-водич

Дарујте МАУ

Гостујуће изложбе

putujuci mau cir

Часопис Музеја

МАУ препоручује

Privatna arhiva Džuverović

WSSSR

SIVision

Zavod Afriška Vas

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.


МАУ је члан   Balkan Museum Network

Приступна рампа

Издвајамо

Часопис Музеја

Časopis Muzeja

Е-Публикације

E-publikacije

Архива