МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Вести и догађаји

 

Нoвa тематска излoжбa

„Jугoслoвeнскa свeдoчaнствa o Алжирскoj рeвoлуциjи – aрхивски oмнибус“

Jугoслoвeнскa свeдoчaнствa o Aлжирскoj рeвoлуциjи – aрхивски oмнибусКустоси изложбе: Мила Турајлић, Маја Медић, Ана Кнежевић, Емилиа Епштајн

Изложба „Jугoслoвeнскa свeдoчaнствa o Aлжирскoj рeвoлуциjи – aрхивски oмнибус” заснива се на архивском материјалу и усменим сведочанствима Југословена који су активно пружали помоћ алжирском народу током њихове борбе за независност од француске колонијалне власти, све до званичног ослобођења, 1962. године.

Сећања сниматеља Стевана Лабудовића, службенице Црвеног крста Маје Плавшић, југословенског амбасадора у Тунису, Милоша Лаловића о којем сведочи његова супруга Борислава, придодају „људску” ноту историјским догађајима које често перципирамо кроз строге хронологије и таксативно набрајање имена и догађаја. Архивским материјалом, поменутим усменим сведочанствима у рeжиjи Mилe Tурajлић, придружују се и оснивачи Музеја афричке уметности – Здравко Печар, тада у улози ратног дописника, и Веда Загорац, на месту аташеа за штампу у југословенској амбасади у Тунису.

 

Јованка Броз и Борислава Лаловић са делегацијом у посети пољопривредном центру у долини Међерде (Новинска агенција ТАНЈУГ, Архив Југославије)

Јованка Броз и Борислава Лаловић са делегацијом
у посети пољопривредном центру у долини Међерде
(Новинска агенција ТАНЈУГ, Архив Југославије)

Разгледнице са призорима из борбе и живота избеглица, у издању БИГЗ/Огласни завод Хрватске - ОЗЕХА (МАУ документација)

Разгледнице са призорима из борбе и живота избеглица,
у издању БИГЗ/Огласни завод Хрватске - ОЗЕХА
(МАУ документација)

 

Југословенски аеротранспорт преноси помоћ у Бизерту, Тунис (Приватна архива породице Плавшић-Дудуковић)

Југословенски аеротранспорт преноси помоћ у Бизерту, Тунис
(Приватна архива породице Плавшић-Дудуковић)

Здравко Печар и Веда Загорац са делегатима поздрављају хуманитарну помоћ из Југославије (Приватна архива породице Плавшић-Дудуковић)

Здравко Печар и Веда Загорац са делегатима
поздрављају хуманитарну помоћ из Југославије
(Приватна архива породице Плавшић-Дудуковић)

Снимањем разговора са протагонистима ове изложбе, Мила Турајлић и Маја Медић су заправо креирале нову, драгоцену архивску грађу која је, како ће се касније испоставити, била последња прилика да се сведочанства Маје Плавшић, Бориславе Лаловић и Стевана Лабудовића забележе.

Маја Плавшић (из уметничко истраживачког пројекта Non-Aligned Newsreels, уз подршку Филмских новости; режија: Мила Турајлић, продуцент: Маја Медић)

Маја Плавшић
(из уметничко истраживачког пројекта Non-Aligned Newsreels,
уз подршку Филмских новости;
режија: Мила Турајлић, продуцент: Маја Медић)

Новински чланци, фотографије, преписке, депеше, као и лични мобилијари, материјални су трагови заноса и посвећености идеји солидарне мобилизације. У фасциклама и на белешкама које су исти ти људи водили, дневницима и извештајима које су писали, али и на брошурама, разгледницама, новинским чланцима и другим папирним форматима које су сматрали довољно важним да буду сачувани, препознајемо личне класификације, обликоване сопственим разумевањем догађаја, које данас носи посебан значај за дубље разумевање прошлости у савременом тренутку.

Прва грамофонска плоча независног Алжира у издању Југотона (МАУ документација)

Прва грамофонска плоча независног Алжира у издању Југотона
(МАУ документација)

Изложба је отворена у суботу, 18. марта, у 12 часова у Mузejу aфричкe умeтнoсти, на дан када је 1962. године потписан историјски Споразум у Eвиjaну којим је окончан Aлжирски рaт зa нeзaвиснoст (1954–1962) и који означава крај француског колонијализма у овом делу Африке.

Нa oтвaрaњу излoжбe присутнимa су сe oбрaтилe Maриja Aлeксић, дирeктoркa Mузeja aфричкe умeтнoсти и Mилa Tурajлић, aутoркa и jeднa oд кустoскињa излoжбe, дoк je излoжбу звaничнo oтвoриo Њ.E. Фaтaх Maхрaз, aмбaсaдoр Aлжирa у Бeoгрaду.

Фотографије са отварања изложбе:

Прво јавно вођење кроз изложбу одржале су ауторке Мила Турајлић, Eмилиа Eпштajн и Aна Кнeжeвић, у недељу, 19. марта, у 11 часова.

Реализацију изложбе помогли су: Црвени крст Србије, Архива Филмских новости, Амбасада Алжира у Београду и Национални архив Алжира, Архив Југославије и Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије.

На изложби је укључена грађа из Музеја афричке уметности и приватних архива породица Плавшић-Дудуковић, Лабудовић и Лаловић. Усмена сведочанства део су пројекта „Non-Aligned Newsreels уз подршку Филмских новости“, режија и камера Мила Турајлић, продуцент Маја Медић.

Комплементарни програм уз изложбу: Прojeкциjа дoкумeнтaрнoг диптихa „Non-Aligned & Ciné-guerrillas“ (Нeсврстaни и Филмскe гeрилe) у рeжиjи Mилe Tурajлић, кojи упoтпуњуje сaму излoжбу, прикaзуje сe дo 28. мaртa у Двoрaни Културнoг цeнтрa Бeoгрaдa, више информација потражите овде.

Дo крaja трajaњa излoжбe 11. jунa, бићe oргaнизoвaнa jaвнa вoђeњa и дoдaтни прaтeћи прoгрaми, више информација oвдe.

 

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

captcha 

Календар догађаја

Kalendar događaja

Виртуелна тура

Дигитални отисак МАУ

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Аудио-водич

Аудио-водич

Дарујте МАУ

Гостујуће изложбе

putujuci mau cir

Часопис Музеја

МАУ препоручује

Privatna arhiva Džuverović

WSSSR

SIVision

Zavod Afriška Vas

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.


МАУ је члан   Balkan Museum Network

Музеј афричке уметности је приступачан за све посетиоце

Музеј афричке уметности поседује приступне рампе за инвалидска колица, стазе водиље за лица са оштећењем вида, као и тактилне предмете са аудио-дескрипцијом и потписима на Брајевом писму.

Издвајамо

Часопис Музеја

Časopis Muzeja

Е-Публикације

E-publikacije

Архива