Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Vesti i događaji

 

Prateći program izložbe „Pod lupom – Staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji“

Prateći program izložbe "Pod lupom"Od 10. septembra do 12. novembra 2019. u Muzeju afričke umetnosti održaće se niz predavanja, jednodnevni kurs, dečje radionice, javna vođenja i filmsko veče osmišljeni kao prateći programi uz tematsku izložbu „Pod lupom – Staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji“.

Izložba „Pod lupom“ predstavlja izbor iz 12 muzejskih zbirki u Srbiji i izvanredna je prilika da se upoznate sa predmetima, različitim kontekstima nabavke i specifičnostima njihove kulturne „biografije“.

Predmeti obuhvataju hronološki raspon od Starog carstva do rimskog doba – približno od 2686. god. pre n. e. do četvrtog veka n. e – to jest, skoro svaki istorijski period starog Egipta. Većina njih je nepoznatog mesta porekla, jer su pretežno stigli u muzejske zbirke današnje Srbije kao putnički suveniri iz Egipta, i to uglavnom od druge polovine XIX veka naovamo, zatim kao pokloni važnim državnicima, kao što je Josip Broz Tito (1892-1980, vođa i predsednik SFR Jugoslavije), ili kao slučajni arheološki nalazi i retki muzejski otkupi. Važno je takođe istaći da je većina predmeta bila pohranjena u muzejskim depoima i, zapravo, nije bila dostupna široj javnosti.

Stručnjaci iz zemlje i inostranstva pridružili su se pratećem programu sa željom da najširoj javnosti približe svojevrsni kulturološki fenomen koji se pruža od naučnih istraživanja do filmske umetnosti i ispoljava u sakupljanju, izlaganju, stručnom i amaterskom bavljenju, kao i sveopštom fascinacijom starim Egiptom.

Tematska izložba „Pod lupom - Staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji“ otvorena je do 13. novembra 2019.

 


 

Utorak, 10. septembar 2019, 17:00

Predavanje: PUTNICI I KOLEKCIONARI U EGIPTU - STVARANJE STAROEGIPATSKIH ZBIRKI U SRBIJI

Govori: Aleksandra Prodanović Bojović, viši kustos, Muzej afričke umetnosti

Interesovanje za prikupljanje blaga drevnog Egipta na našim prostorima počinje tokom 19. veka, u jeku evropskog naučnog zanimanja za civilizaciju u dolini Nila i procvata egiptologije. Istraživanje porekla egiptoloških muzejskih zbirki u Srbiji, od kojih su neke stare više od stotinu godina, otkriva kako je fascinacija drevnom kulturom Egipta stigla do Srbije, kako i zašto su donatori pomenutih zbirki putovali u Egipat i šta ih je motivisalo da nabavljaju predmete.

Ulaz: besplatan

 


 

Nedelja, 15. septembar 2019, 11:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Nedelja, 15. septembar 2019, 11:00

Radionica za decu uzrasta 4 do 12 godina: NAPRAVI EGIPATSKE KARTUŠE

U starom Egiptu su imena kraljeva, kraljica i drugih istaknutih ljudi bila zapisana hijeroglifskim znakovima u posebnim, uokvirenim poljima – kartušima. Učesnici radionice otkriće hijeroglifske znakove koji odgovaraju slovima njihovog imena i zatim će ih nacrtati i napraviti od papira priveske po uzoru na oblik kartuša. Na radionici će biti prikazani i primeri najpoznatijih likovih dela drevnog kraljevstva na obali Nila koja su sačuvana u piramidama i hramovima, što će poslužiti kao inspiracija deci da nacrtaju omiljene motive na stranicama jedne male piramide.

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Utorak, 17. septembar 2019, 17:00

Predavanje: HRAM NAJUDALJENIJEG JUGA

Govori: Pavel Onderka, kustos egipatskih i nubijskih antikviteta u Nacionalnom muzeju – Naprstek muzeju azijskih, afričkih i američkih kultura u Pragu (predvodnik Arheološke ekspedicije u Vad Ben Nagu, Sudan)

Putnici sa Zapada koji su tokom 19. veka posećivali granice savremenog Sudana, opisivali su ostatke hrama lociranog pored sela Vad Ben Naga (ime koje ovo mesto nosi i danas). U to vreme, ruševine su prevashodno bile u vidu stubova sa predstavama boga Besa u velikim dimenzijama. Ruševine su s vremenom nestale, a više od sto godina kasnije, otkrivene su u okviru Arheološke ekspedicije u Vad Ben Nagu kojim je rukovodio Češki nacionalni muzej 2009. godine. Iskopavanja koja su trajala čitavu deceniju dovela su do otkrića da je hram bio posvećen boginji Mut i da su ga u prvom veku nove ere izgradili meroitski vladari – Kralj Natakamani i Kraljica Amanitore, čije su arhitekte projektovale zdanje u znak potvrde „Mita o solarnom oku“.

Predavanje je na engleskom jeziku.

Ulaz: besplatan

 


 

Nedelja, 22. septembar 2019, 11:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Nedelja, 22. septembar 2019, 11:00

Radionica za decu uzrasta 7+: IGRAJMO SENET – DREVNU EGIPATSKU IGRU SENET

Senet je jedna od najstarijih društvenih igara na svetu i poreklom je iz drevnog Egipta. Naziv igre označava prelaz i dovodi se u vezu sa putovanjem ka dosezanju besmrtnosti i preprekama koje se na tom putu moraju prevazići. Senet je bio veoma popularna svakodnevna igra među starim Egipćanima i igrala se u mnogobrojnim prilikama. Čest je motiv na primerima staroegipatskog zidnog slikarstva, gde su prikazani članovi porodice koji je igraju, ili pak pojedinac protiv svoje duše ba. Najstariji pronađeni fragmenti tabli i figura datiraju oko 3100. g.p.n.e., a mnogi se čuvaju u muzejima širom sveta.

Učesnici radionice imaće priliku da izrade svoju tablu, pione i nauče pravila ove igre. Zatim će samostalno igrati senet u parovima.

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Utorak, 24. septembar 2019, od 19:00

Filmsko veče: EGIPTOMANIJA I FILM – „MUMIJA“ KAO KOLONIJALNI POP MISTICIZAM

Govori: Saša Radojević, filmski reditelј

Razgovor moderira: Aleksandra Prodanović Bojović, viši kustos MAU

*U okviru Dana evropske baštine. Ulaz: besplatan. Više informacija na stranici „Dani evropske baštine“ u MAU

 


 

Nedelja, 29. septembar 2019. u 11:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

*U okviru Dana evropske baštine. Ulaz: besplatan. Više informacija na stranici „Dani evropske baštine“ u MAU

 


 

Nedelja, 29. septembar 2019. u 11:00

Kreativna radionica za decu uzrasta od 4 do 12 godina: NAPRAVI EGIPATSKE KARTUŠE

*U okviru Dana evropske baštine. Ulaz: besplatan. Više informacija na stranici „Dani evropske baštine“ u MAU

 


 

Utorak, 1. oktobar 2019, u 17:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

Vodi: Nenad Marković, istoričar/egiptolog, autor izložbe

Ulaz: besplatan

 


 

Nedelja, 6. oktobar 2019. u 11:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Nedelja, 6. oktobar 2019. u 11:00

Radionica za decu uzrasta 7+: POTRAGA ZA EGIPATSKIM BLAGOM

U okviru pratećih programa tematske izložbe „Pod lupom – staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji“ biće priređena edukativno-kreativna radionica za decu „Potraga za egipatskim blagomʺ. „Potraga za egipatskim blagomʺ u Muzeju afričke umetnosti predstavlja učesnicima radionice staroegipatsko pismo – hijeroglife, kao i umetnost drevnog Egipta. Nakon upoznavanja sa načinom na koji se hijeroglifi mogu pročitati, učesnici će dobiti zadatak da kroz grupni rad – podelom u timove – i uz pomoć kustosa, dešifruju lokacije u okviru Muzeja na kojima se nalazi skriveno – egipatsko blago!

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Utorak, 8. oktobar 2019. u 17:00

Predavanje: USPOMENE IZ ŽARKE AFRIKE – KRATAK OSVRT NA PUTOVANJE MILORADA RAJČEVIĆA U EGIPAT

Govori: dr Uroš Matić, Austrijski arheološki institut, Akademija nauka u Beču

Milorad Rajčević, „svetski putnik“, manje je poznat srpskoj javnosti. Rođen je 1890. godine u okolini Leskovca, a na put oko sveta krenuo je 14. marta 1910. godine, da bi Afriku posetio tek nakon Prvog svetskog rata. Svoja putovanja, Rajčević je opisao u putopisima „Iz žarke Afrike“ (1924) i „Na dalekom istoku“ (1930). Osvrtom na tekstove Milorada Rajčevića, prepoznaju se određeni stavovi, ili percepcije, o Egiptu („Africi“ i drugom) koji se i danas pokazuju kao relevantnim u razmatranjima dominantnih diskursa kada je u pitanju staroegipatska kultura. Naime, njegova iskustva starog i njemu savremenog Egipta naročito su važna jer su sukcesivno objavljivana u više različitih onovremenih glasila, pa samim tim uticala na formiranje znanja i opšteg javnog mnjenja, doprevši i do elitnog građanskog sloja i prevazilazeći granice Srbije.

Ulaz: besplatan

 


 

Sreda, 9. oktobar, od 12:00 do 17:30

Jednodnevni kurs: ŽIVOTINJE U STAROM EGIPTU: TELA, TEKSTOVI I PREDSTAVE

Predavači: Nenad Marković, Milan Marković, dr Uroš Matić

Učešće: besplatno. Kliknite da saznate više informacija o kursu.

 


 

Nedelja, 13. oktobar 2019. u 11:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Nedelja, 13. oktobar 2019. u 11:00

Radionica za decu uzrasta 7+: IGRAJMO SENET – DREVNU EGIPATSKU IGRU SENET

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Utorak, 15. oktobar 2019. u 17:00

Predavanje: STARI EGIPAT U NAŠEM KULTURNOM NASLEĐU –ARHITEKTURA I LIKOVNE UMETNOSTI

Govori: prof. dr Vera Vasiljević, Filozofski fakultet u Beogradu

Ideje o velikoj mudrosti, skrivenim znanjima i građevinarskoj veštini starih Egipćana vekovima su, osobito od renesanse nadalje, presudno uticale na evropska shvatanja o starom Egiptu. One su bile polazište različitih tumačenja i pokretači raznorodnih vidova ispoljavanja interesovanja, uključujući one koji su se materijalizovali u arhitekturi i likovnim umetnostima a time uticale na oblikovanje dela evropske kulture. Sfinge, obelisci, arhitektonske forme, dekorativni elementi i likovne predstave čije se poreklo može tražiti u starom Egiptu ili su njim inspirisani prisutni su i u našoj sredini. Ispitivanje kojim putevima i sa kakvim značenjem su u ove krajeve dospeli staroegipatski motivi, te u kakve su kontekste smešteni, u kakve svrhe korišćeni i kako su percipirani, čini deo istraživanja našeg sopstvenog kulturnog nasleđa.

Ulaz: besplatan

 


 

Nedelja, 20. oktobar 2019. u 11:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Nedelja, 20. oktobar 2019. u 11:00

Kreativna radionica za decu uzrasta od 4 do 12 godina: NAPRAVI EGIPATSKE KARTUŠE

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Četvrtak, 24. oktobar 2019, u 17:00

Predavanje: POKLONI (NE)DOSTOJNI PREDSEDNIKA

Predavanje: Momo Cvijović, muzejski savetnik u Muzeju Jugoslavije

Josip Broz Tito je još u vreme Drugog svetskog rata izrastao u značajnu figuru evropskog antifašističkog pokreta. O bogatoj državničkoj aktivnosti najbolje govore podaci da se, u dugom periodu bavljenja politikom, od 1941-1980. godine, Tito susreo sa oko 350 predsednika država i vlada, učinio 169 državnih poseta i boravio po pozivu u 73 zemlje sveta. Prilikom tih brojnih susreta dobio je ogroman broj poklona koji se danas čuvaju u Muzeju istorije Jugoslavije. I pored toga što je reč o darivanju na najvišem državnom nivou, dobar deo tih poklona može se svrstati u kategoriju običnih, u umetničkom smislu trivijalnih, materijalno bezvrednih predmeta serijske proizvodnje za svakodnevnu upotrebu. Ali, sa druge strane, pojedinim od tih poklona ponosili bi se i najveći svetski muzeji. Ovo je priča o nekim od tih poklona.

Ulaz: besplatan

 


 

Nedelja, 27. oktobar 2019. u 11:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Nedelja, 27. oktobar 2019. u 11:00

Kreativna radionica za decu uzrasta od 4 do 12 godina: NAPRAVI EGIPATSKE KARTUŠE

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Utorak, 29. oktobar 2019. u 17:00

Predavanje: 'POUKA ZA MERIKAREA' – PREVOD STAROEGIPATSKOG TEKSTA NA SRPSKI JEZIK

Govori: prof. dr Danijela Stefanović, Filozofski fakultet u Beogradu

„Pouka za Merikarea“, jedan od prvih traktata o prirodi vlasti za koje znamo, nastao je u starom Egiptu. Reč je o narativnom tekstu napisanom na srednjoegipatskom jeziku, u kome se pretpostavljeni autor „Pouke“ obraća budućem vladaru Egipta, svom sinu Merikareu i savetuje ga kako da postane dobar i pravedan vladar. „Pouka za Merikarea“ bi se mogla nazvati i vladarskim zaveštanjem, ili traktatom o vladaocu; većina saveta je gotovo makijavelistička i fokusirana je na vladarevu sposobnost da stvori uslove za pravednu vladavinu, te da je održi. U kontekstu vladarske ideologije i prirode vlasti u dinastičkom Egiptu, ali i u širem kontekstu antičkog sveta, tekst je jedinstven budući da se u njemu po prvi put, u odnosu na sačuvane izvore, sreće koncept vladara-pravednika i vladara-mudraca.

Prevod „Pouke“ sa srednjoegipatskog jezika i uvodna studija objavljeni su i uzdanju izdavačke kuće Evoluta.

Ulaz: besplatan

 


 

Nedelja, 3. novembar 2019. u 11:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Nedelja, 3. novembar 2019. u 11:00

Radionica za decu uzrasta 7+: POTRAGA ZA EGIPATSKIM BLAGOM

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Utorak, 5. novembar 2019, u 17:00

Predavanje: JUGOSLOVENSKO-EGIPATSKI KULTURNI ODNOSI U VREME RANOG HLADNOG RATA

Govori: Nemanja Radonjić, Institut za noviju istoriju Srbije

Jugoslavija i Egipat činili su jednu od glavnih osovina nesvrstanosti u ranom hladnom ratu. Jake političke veze donekle je pratila i kulutrna saradnja. Od razmene folklornih ansambala, opera i simfonija, filmske saradnje i učešća na Bijenalu u Kairu, do razmene stipendista, lektora i univerzitetskih profesora pedesete i šezdesete bile su ispunjene različitim nivoima kulturnog transfera. Već 1960. godine Kairom su odjekivale Hristićeve simfonije, a u Jugoslaviji su izvođene predstave Nagiba Mahfuza. Egipat je prva afrička zemlja sa kojom je Jugoslavija potpisala konvenciju o kulturnoj saradnji (1958), kao i više dugoročnih planova o saradnji. U do tada najvećoj akciji koju je Unesko preduzeo sa ciljem zaštite svetskog kulturnog nasleđa – spasavanju nubijskih spomenika ranih šezdesetih – značajno učešće imali su i jugoslovenski stručnjaci.

Ulaz: besplatan

 


 

Četvrtak, 7. novembar 2019. u 17:00

Predavanje: ORIJENTALNI 'KABINET RETKOSTI' – POLITIKE MAPIRANJA I PREDSTAVLJANJA EGIPTA U PUTOPISIMA ŽENA IZ SRBIJE PRVE POLOVINE XX VEKA

Govori: Milica Naumov, kustos/antropolog

Preko antičke Grčke i Rima, arapskih pisaca i obnovljenog interesovanja za klasične tekstove u periodu Renesanse, fascinacija Egiptom ima dugu tradiciju pisanih izvora. Kao tema putopisa, prisutan je u zapadnoevropskoj (putopisnoj) književnosti počev od 17. veka. U kontekstu tekstova sa ovih prostora, možda manje poznata, ali svakako značajna, jesu putovanja u Egipat na koja su se, u prvoj polovini 20. veka, odvažile glumica Desa Dugalić (1897–1972) i književnica Jelena Dimitrijević (1862–1945). Na koji način su one „videle“ ovu zemlju? Za čime su tragale i kakvu sliku o drugom su nam ponudile pišući svoje beleške i dnevnike? Njihova svedočanstva sa putovanja jesu polazna osnova analize različitih slika, upisa i vrsta ideološkog, mentalnog predstavljanja Egipta i onoga što su pod Egiptom podrazumevale – istovremeno „zamišljanje“ drugog koliko i sebe.

Ulaz: besplatan

 


 

Nedelja, 10. novembar 2019. u 11:00

Javno vođenje kroz tematsku izložbu: POD LUPOM – STAROEGIPATSKE ZBIRKE U MUZEJIMA U SRBIJI

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Nedelja, 10. novembar 2019. u 11:00

Radionica za decu uzrasta 7+: IGRAJMO SENET – DREVNU EGIPATSKU IGRU SENET

Ulaz se plaća. Više informacija na stranici „Nedelja u MAU"

 


 

Utorak, 12. novembar 2019, 17:00

Predavanje: KROZ MUZEJSKE ZBIRKE STAROEGIPATSKIH ARTEFAKATA U SRBIJI

Govori: Nenad Marković, Češki institut za egiptologiju

Stari Egipat je prisutan na teritoriji Srbije kroz autentične artefakte koji se čuvaju u zbirkama različitih muzeja. U pitanju je 196 predmeta koji se mogu klasifikovati kao staroegipatski u 12 muzeja različite primarne namene u 7 gradova u Srbiji. U poređenju sa drugim evropskim zemljama i njihovim zbirkama, broj staroegipatskih artefakata u našoj zemlji je u najboljem slučaju skroman, ali ono što svakako možemo da zaključimo jeste da je raznovrsnost ovih predmeta iznenađujuće velika. Skoro svi predmeti mogu se podvesti pod jedan zajednički imenitelj: intelektualnu fascinaciju zapadne Evrope starim Egiptom, pojačanu drevnim izvorima kao što su Biblija i klasični autori. Samo predavanje će prevashodno imati za cilj da pruži pregled sastava samih zbirki u našoj zemlji.

Ulaz: besplatan

 

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Gostujuće izložbe

putujuci mau lat

Časopis Muzeja

MAU preporučuje

Privatna arhiva Džuverović

WSSSR

SIVision

Zavod Afriška Vas

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network

Pristupna rampa

Izdvajamo

Časopis Muzeja

Časopis Muzeja

E-Publikacije

E-publikacije

Arhiva