Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Vesti i događaji

 

Izložba

ANTIKOLONIJALNI MUZEJ

8. septembar – 31. decembar 2022.

Autorka izložbe: dr Ana Sladojević

Izložbu je otvorila dr Jelena Vesić, nezavisna kustoskinja, kritičarka i teoretičarka umetnosti, predsednica Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA - Sekcija Srbija. 

 

Antikolonijalni muzejKontekst i koncepcija izložbe

Trenutno je u fokusu brojnih muzeja u svetu – a posebno onih koji izlažu afričku umetnost – dekolonizacija muzejskog rada. Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, čiji nastanak je tesno spregnut sa idejama antikolonijalizma i nesvrstavanja, tokom decenija svog delovanja otvarao je mogućnosti i za drugačije muzejske reprezentacije od standardnih postavki afričke umetnosti.

S tim na umu, oslanjajući se na prethodne dobre prakse i brojne saradnje koje je muzej od svog osnivanja imao sa kustosima, teoretičarima, umetnicima i umetnicama, ova izložba (kao deo šireg projekta muzejske rekonceptualizacije) postavlja izazov antikolonijalnog mišljenja i delovanja pred jedan muzej u nastajanju, istovremeno obeležavajući kraj jedne ere muzejskih reprezentacija.

Koncepcija antikolonijalnog muzeja je zasnovana na istoriji samog Muzeja afričke umetnosti, čiji su inicijatori, Veda Zagorac i Zdravko Pečar bili aktivni sudeonici u antikolonijalnoj borbi, pre svega tu imajući u vidu njihov angažman u vezi sa Alžirskim ratom za nezavisnost od francuske kolonijalne vlasti, koji se vodio od 1954. do 1962. godine.

Međutim, izložba nije puka istorizacija jugoslovenskog antikolonijalizma, iako se njime inspiriše kao početnom tačkom. Oslanjajući se na delovanje MAU tokom decenija njegovog rada, kao i na brojne teorijske i umetničke intervencije koje su problematizovale muzej kao takav, izložbom se teži iscrtavanju mogućih modela muzejskog rada koji bi bili zasnovani na antikolonijalizmu kao svojevrsnom afektivnom nasleđu ovog mesta.

 

Sadržaj izložbe

Izložba trasira neka od ključnih pitanja reprezentacije Afrike i afričke umetnosti, u jednom širem kulturnom okviru od isključivo muzejskog. Počevši od kartografskih reprezentacija Afrike, do novinske štampe, članaka u časopisima, fotografija, crteža, muzejskih dokumenata, natpisa, rečenica i citata, ona opisuje različite registre u kojima se formirala slika o Africi i afričkim umetnostima, a koji su posredno ili direktno uticali i na sliku Afrike koju sam MAU predstavlja.

Oslanjajući se kako na teorijski, tako i na umetnički rad koji se bavio promišljanjem ovog konkretnog muzeja, ali i drugih muzeja koji tematizuju reprezentacije Afrike, tri umetnička rada su takođe uključena u postavku.

Umetnica Ana Vujović (Srbija) izlaže rad „Nepoznati afrički umetnik“ (2019), u vidu instalacije-triptiha, koji referiše na brisanje afričkog autorstva u zapadnjačkim institucijama, i na neophodnost prepoznavanja korelacije određenih stereotipa dugog trajanja sa savremenim realnostima društvenih nejednakosti.

Umetnica Koštana Banović (rođena u Sarajevu, sa boravištem u Utrehtu, u Holandiji) snimila je kratkometražni film o MAU, pod nazivom „Čitajući muzeologiju“ (Reading Museology, 2017), kojim se promišljaju različiti periodi trajanja ovog muzeja, tokom kojih je njegova stalna postavka ostala nepromenjena, upućujući na to koliko je sama institucionalna istorija bitna za reprezentaciju.

Umetnica Katarina Zdjelar (rođena u Beogradu, sa boravištem u Roterdamu, u Holandiji) učestvuje sa radom „Prema unutrašnjosti (Poslednji dan stalne postavke)“ (“Into The Interior (Last day of the permanent exhibition)”, 2014), koji je snimljen tokom demontaže stalne postavke Muzeja centralne Afrike u Belgiji, i predstavlja kraj jedne ere muzejskih reprezentacija, čime simbolički otvara prostor za nove modele reprezentacije.

Kustoskinja izložbe, autorka koncepta izložbe i kataloga: dr Ana Sladojević, nezavisna kustoskinja/teoretičarka umetnosti i medija

 


 

Prateći programi i aktivnosti oko izložbe Antikolonijalni muzej

 

2, 9, 16. i 23. avgust 2022. u 11 časova

Radionice: Prema antikolonijalnom muzeju

Kao deo izložbene metodologije, tokom avgusta je organizovan ciklus radionica pod nazivom „Prema antikolonijalnom muzeju“. Uz odličan odziv i aktivno učešće publike konstituenata, razmatrana su pitanja dekolonizacije znanja, muzejskih reprezentacija afričke umetnosti, rase i rasizma. Ova iskustva biće prevedena u domen promišljanja i imaginacije usmerene prema tome kako bi jedan antikolonijalni muzej trebalo da izgleda.

 


 

Nedelja, 11. septembar 2022, u 11 časova

Prvo autorsko vođenje kroz izložbu sa dr Anom Sladojević

 


 

Istraživački čas (subotom, od oktobra do decembra)

U tri ciklusa Istraživačkog časa, tokom oktobra, novembra i decembra, kroz formu razgovora biće predstavljena problemska pitanja koja su trenutno u fokusu istraživanja koja se direktno ili rubno tiču i ovog Muzeja.

Više informacija: uskoro!

 


 

Od 20. do 22. oktobra 2022.

Međunarodna konferencija „Antikolonijalni muzej“

Obnovljeno insteresovanje za teme nesvrstavanja i antikolonijalizma, posebno u poslednjih deset godina, deo je potrage za alternativnim modelima bivanja u svetu. Ono je rezultiralo, međutim, često nekritičkim i suženim viđenjem ovog muzeja kao antikolonijalnog, ne uzimajući u obzir istraživanja u poslednjih osamnaest godina koja su već iscrtala okvire njegovih preuzetih kolonijalnim i imperijalnih metodologija i diskursa (pored postojećih antikolonijalnih), kao i režime ne/vidljivosti i normalizovanog institucionalnog brisanja određenih podataka, odlika, doprinosa i sudeonika. Antikolonijalno, stoga, kao prefiks zavređuje dodatnu teoretizaciju, kao i promene u samoj muzejskoj praksi – što su neka od pitanja koja tekući projekat muzejske rekonceptualizacije (čiji je konferencija jedan deo), dovodi u fokus.

Oslanjajući se na Muzej afričke umetnosti – zbirku Vede i dr Zdravka Pečara u Beogradu, kao na studiju slučaja, ali i primer decentrirane muzejske prakse sa slojevitom institucionalnom istorijom, nameravamo da otvorimo prostor za teme koje povezuju muzeje sa realnostima ekstraktivističkog kapitalizma, institucionalnog rasizma, kao i opstajuće imperijalne paradigme proizvodnje znanja, s naglaskom na reprezentaciju u kulturi, umetnosti, muzejima i nasleđu.

Učesnici konferencije

Učesnici konferencije su renomirani međunarodni stručnjaci u domenu studija muzeja, muzejske reprezentacije, afričke umetnosti, institucionalne kritike, dekolonizacije, kao i muzejske prakse posvećene antikolonijalizmu i antirasizmu: Natali Bajer, Mark Terkesidis (Nemačka), Višitua Džiharine (Namibija), Elizabet Asafo-Ađej (Gana), Blesing Bi Azubike (Nigerija), Jelena Savić, Ana Vujović, Jelena Vesić (Srbija), Paula Našimento (Angola), Katarina Zdjelar, Koštana Banović (Holandija), Dubravka Sekulić (Srbija/Velika Britanija), i u naučnom i oragnizacionom odboru konferencije Bojana Piškur (Slovenija), Katarina Živanović, Ana Sladojević, Emilia Epštajn i Ana Knežević (Srbija).

Teme

Konferencija će biti organizovana u vidu tri glavna tematska panela:

I Bočne istorije, antikolonijalno i anti-rasističko kuriranje

II Umetnost i proizvodnja znanja: odučavanje i poništavanje

III Postkolonijalno i postsocijalističko: umetnost, umetnička kritika i teorija umetnosti

Četvrti segment će imati otvorenu formu i biće posvećen diskusiji i evaluaciji, kao i predstavljanju umetničkih radova koji su uključeni u izložbu „Antikolonijalni muzej“.

 

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Darujte MAU

Audio-vodič

Audio-vodič

Gostujuće izložbe

putujuci mau lat

Časopis Muzeja

MAU preporučuje

Privatna arhiva Džuverović

SIVision

Zavod Afriška Vas

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network

Grb Beograda

Muzej afričke umetnosti je pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda – Sekretarijata za kulturu

Prijatelj Muzeja

Savski venac


Pristupna rampa