Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Outside the Box

Mancala Rules!

U okviru izložbe „Mankala, misaona igra“ (decembar 2013 - septembar 2014.) u saradnji sa Aleksandrom Miloševićem iz Kluba društvenih igara „C 22“ organizovan je poseban program Mankala Rules! koji je imao za cilj učenje pravila afričke igre mankale. Tokom nekoliko meseci, program se redovno održavao svakog četvrtka od 18-20h, na postavci u muzeju, kao i na otvorenom.