Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Edukacija i animacija

Predavanja

Predavanja u Muzeju se organizuju povodom tematskih izložbi, jubileja, kao i aktuelnih tema u okviru afričkih studija. Predavanja drže domaći i gostujući profesori, studenti, umetnici, putnici i putopisci. Muzej podržava inicijative kroz koje se preispituju i analitički razmatraju trenutna zbivanja na afričkom kontinentu, ali pre svega načina na koje oni utiču na kreativnost i stvaralaštvo. Imajući u vidu globalnu dimenziju termina „afričke kulture“ možemo govoriti o dinamici savremenosti i modernosti, umetnosti afričke emigracije i dijaspore, novim tendencijama u afričkoj muzici, itd.

AFRIČKA PLATFORMA

U okviru „Afričke platforme“ pozivamo sve pripadnike afričke zajednice u Beogradu da svojim predlogom tema govore o sopstvenoj umetnosti i kulturi, kao i da predlažu programe i teme koje bi voleli da vide u Muzeju afričke umetnosti.