Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Arhiva

 

Sreda, 28. april, od 19 do 20.30 časova

U okviru serije javnih TrAIN onlajn događaja, ovaj put direktno iz Muzeja afričke umetnosti, Ana Sladojević govori na temu:

ANTI/KOLONIJALNA REPREZENTACIJA U MUZEJU AFRIČKE UMETNOSTI – ZBIRCI VEDE I DR ZDRAVKA PEČARA U BEOGRADU

ONLAJN DOGAĐAJ

U vreme otvaranja 1977. godine, Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, najavljen je kao jedini evropski antikolonijalni muzej. Ovakva izjava bila je zasnovana na vrednostima solidarnosti, antikolonijalizma i antirasizma, koje su bile prisutne u javnom diskursu, čvrsto povezane sa spoljnom politikom Socijalističke Jugoslavije, i njenom ulogom u Pokretu Nesvrstanih. Međutim, devedesete godine prošlog veka, koje su doprinele udaljavanju postjugoslovenskih društava od vrednosti Socijalističke Jugoslavije, skoro su u potpunosti izbrisale ovaj diskurs iz muzejske reprezentacije. Sa pozicija nekadašnje kustoskinje ovog muzeja (tokom dvehiljaditih), zatim doktorantkinje, i na kraju nezavisne kustoskinje i teoretičarke, Ana Sladojević će ukazati na momente iz njegovog institucionalnog života koji u prvi plan dovode neka od najvažnijih problemskih pitanja kada je reč o muzejskoj reprezentaciji „Afričke umetnosti“.

ANA SLADOJEVIĆ je nezavisna kustoskinja i teoretičarka umetnosti i medija. Bavila se muzejima kao kompleksnim predmetima, čiji prethodni diskursi, često upisani unutar različitih neprepoznatih ili „nevidljivih” elemenata, poput „viška” muzejske proizvodnje u formi arhiva, dokumentacije, ili studijskih materijala, utiču na formiranje značenja. Ovim pitanjima je pristupala naročito u kontekstu Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara, i Muzeja Jugoslavije, sa naglaskom na aspekte ovih institucija u vezi sa istorijskim nesvrstavanjem. Učestvovala je u projektima: „Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned”, Muzej sodobne umetnosti/Moderna Galerija, Ljubljana, Slovenija (2019) / Asia Culture Center, Gvangdžu, Južna Koreja (2020); „Tito u Africi: Slike solidarnosti”, Muzej Jugoslavije (2017) / Pitt Rivers Museum, Oksford (2018) / Wende Museum, Los Anđeles (2019); „NYIMPA KOR NDZIDZI, Čovek ne može opstati sam, (Re)konceptualizacija Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara”, MAU (2017-2018); „Nesvrstani modernizmi”, Muzej savremene umetnosti u Beogradu / Fondacija ERSTE (2011-2016).

Predavanje je na engleskom jeziku, besplatno i otvoreno za sve. Svoje učešće možete prijaviti putem ovog linka.

Istraživački centar 'TrAIN' uz podršku Britanskog društva za estetiku i Udruženja istoričara umetnosti, uspostavio je platformu „Postsocijalizam i umetnost" kroz projekat „Dekolonizacija umetnosti". Projekat se sastoji iz niza specijalizovanih masterklasova poznatih stručnjaka iz ove oblasti koji su deo njihovog akademskog programa, i uključuju Madinu Tlostanovu, Borisa Budena, Maju i Rubena Foksa i Anu Sladojević. Cilj projekta je okupljanje zajednice naučnika i praktičara kroz simpozijume, radionice i čitalačke klubove proistekle iz specijalizovanih tečajeva. Projekat se osvrće na trenutno stanje istočnoevropskog postsocijalističkog nasleđa, njegovu zastupljenost na na Univerzitetu umetnosti u Londonu, kao i na njegov odnos prema izrazito aktuelnom dekolonijalnom diskursu.

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Časopis Muzeja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network