Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Arhiva

 

MAU video asemblaž

Stvаrаnjеm krаtkе filmskе fоrmе, kао i dоkumеntоvаnjеm svih važnijih programa, MAU је u mogućnosti dа pоnudi jedno dinamičnije tumačenje inače statične muzejske postavke i da napravi iskorak iz klasičnog sagledavanja muzeja i njegovog sadržaja.

 

 

Pacific Oscar

Kratak film o poznatom istraživaču i plemiću Oskaru Vojniću iz Subotice. Izložba 'Kava-kava i betel'' (Obred pijenja kava-kave i žvakanja betela u svetlu predmeta iz Vanevropske zbirke Gradskog muzeja Subotice) je bila održana u Muzeju afričke umetnosti tokom leta 2008.

 

 

Bartelemi Togo

Ovaj kratak film prati gostovanje multimedijalnog umetnika iz Kameruna, Bartelemija Toga i otvaranje njegove izložbe fotografija "Tranzit(i)" i instalacije "Omaž Zdravku Pečaru" u Muzeju afričke umetnosti leta 2006. U sklopu eksperimentalnog programa Mihaela Milunovića - "Obojeni svet".

 

 

Tegovi za merenje zlatnog praha naroda Akan

Autorka izložbe i kataloga: Marija Ličina, kustos MAU
16 Februar - 20. avgust 2011.

Na izložbi je bilo prikazano više od 500 tegova iz zbirke Muzeja afričke umetnosti, preko 200 tegova iz zbirke Slovenskog etnografskog muzeja u Ljubljani, primeri iz privatnih kolekcija, kao i vage, kutije i kašike za zlatni prah. Tegovi naroda Akan jedinstveni su u svetu po svojim oblicima - predstavljaju ljude (ratnike, vračeve, lovce...), životinje (ptice,krokodili, antilope...), biljke (kikiriki, cvetove palmi, patlidžane...), predmete (bubnjeve, sandale, topove...), i brojne druge figurativne i geometrijske motive.

 

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Časopis Muzeja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network