Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Arhiva

PRAKTIKUM:
Tematska vođenja kroz stalnu postavku

9. jun – 16. jun 2013.

U saradnji sa Centrom za razvoj karijere Filozofskog fakulteta, Muzej afričke umetnosti organizovao je program prakse za studente završnih godina smera istorije umetnosti i smera etnologija i antropologija. Studenti su mesec dana vredno radili na svojim temama, kako na sadržajnosti vođenja, tako i interesantnim načinima prezentacije. Svaki student donosi drugačije viđenje stalne postavke Muzeja afričke umetnosti.  Studenti će voditi posetioce kroz stalnu postavku i dočarati im Afriku iz 10 različitih perspektiva!

Program "Praktikum" su osmislile i vodile kustosi MAU: Emilia Epštajn, antropolog i Ivana Vojt, istoričar umetnosti.

Za sve koji dođu na vođenje ulaz je slobodan. Dobrodošli!

 

RASPORED JAVNIH VOĐENJA KROZ STALNU POSTAVKU:

 

13h

17h

Nedelja, 9. jun

„Evropska i afrička umetnost: da li smo zaista dva sveta?“

Marija Marković
student istorije umetnosti

Ovo vođenje je lična interpretacija stalne postavke Muzeja u kom različiti artefakti mogu asocirati na iskustva i znanja koja posedujemo o evropskoj umetnosti, kulturi, tradiciji i hrišćanskoj religiji. Gde sve možemo prepoznati uticaj Afrike u evropskoj kulturi i koje su sve konceptualne, estetske i funkcionalne sličnosti ova dva kontinenta? Kako jedni, a kako drugi izražavaju usmenu i pisanu tradiciju vizuelno? To su samo neka od pitanja na koja ćemo zajedno pokušati da pronađemo odgovor.

„Umetnost naroda Dan i Gere“

Dragana Konjokrad
student etnologije i antropologije

Dođite da upoznate umetnost naroda Dan i Gere! Stalna postavka Muzeja nudi reprezentativne primerke artefakata naroda Dan i Gere koji i danas naseljavaju Liberiju i Obalu Slonovače. Biće vam predstavljeni predmeti poput ritualnih maski, kašika, amuleta, i čak tabla za igranje mankale. Saznaćete i kako su predstavljeni predmeti upotrebljivani, ali i koliko je bila značajna njihova uloga u društvu.

Ponedeljak, 10. jun

 

„Svakodnevni kućni predmeti“

Eleonora  Škrpan
student etnologije i antropologije

Pored maski, figura predaka i drugih kultnih predmeta, nekadašnji život afričkih naroda nije mogao biti zamišljen bez određenih predmeta poput posude, košare, činije, tkanine, itd. Sada imate priliku da otkrijete kako je izgledao svakodnevni život u tradicionalnoj zajednici afričkih naroda Bambara, Dogona, Senufo i Gere. Čućete o tome kako su izgledale njihove kuće, kako su spremali obroke, koje su bile obaveze žene u zajednici. Takođe, videćete i različito dekorisane posude, kašike i činije za duvan. Ovaj put otkrivamo vam jedan drugačiji svet afričkih naroda –ovozemaljski svet koji je isto tako prožet mistikom i magijom, kao i svet predaka i duhovnih sila.

Utorak, 11. jun

 

„Životinje i njihova simbolika u afričkoj umetnosti“

Bojana Trebovac
student istorije umetnosti

Upoznajte afričku mitologiju i saznajte simboliku pet prvobitnih životinja koje su nastanile svet – zmije, krokodila, kornjače, kameleona i ptice. Ko je narod Bambara naučio zemljoradnji? Kako su Dogoni prešli reku Niger? Šta Senufo lovci poručuju šumskim duhovima? Ko sudi narodu Baule? Prođite kroz stalnu postavku MAU i saznajte sve ovo i još više.

Sreda, 12. jun

 

„Afrička maska: funkcija i značenje“

Kristina Živković
student etnologije i antropologije

Upoznajte afričku masku kroz njeno značenje i funkciju. Saznajete na koji način je ona bila upotrebljavana kod različitih naroda Zapadne Afrike. Upoznajte se sa značajem maske u afričkom društvu, kulturi, tradiciji i umetnosti, i saznajte šta maska znači i predstavlja narodima Bambara, Dogona, Senufo, Dan i Gere.

Četvrtak, 13. jun

 

„Predstave tela u afričkoj umetnosti“

Tanja Komnenović
student etnologije i antropologije

Želite da saznate šta  nam skulpture u stalnoj postavci Muzeja afričke umetnosti govore o zajednicama iz kojih potiču? Da li ste ikada razmišljali o ljudskom telu kao praznoj tabli koju društvo konstruiše, gradi, žrtvuje, obožava ili pomoću njega legitimizuje svoj poredak? Da li ste znali koje su tradicionalne metode ulepšavanja tela i ideali lepote u afričkim zajednicama? Ako smo bar malo zagolicali vašu radoznalist, dođite na stručno vođenje na kom ćete saznati nešto više.

Petak, 14. jun

 

„Kult predaka u zapadnoj Africi: značaj i uticaj na tradicionalnu umetnost“

Milica Josimović
student etnologije i antropologije

Upoznajte tradicionalnu afričku umetnost kroz jednu od najstarijih religijskih ideja sveta – kult predaka. Vođenje prati priču o nameni i funkcionalnosti različitih antropomorfnih figura i predmeta posvećenih kultu predaka. Krećući se pored autentičnih predmeta koji pripadaju različitim etničkim grupacijama Afrike, biće ukazano kako na stilske odlike samih predmeta, tako i na sličnosti i razlike u stvaralačkom izrazu. Saznajte više o velikom značaju koji predstave ovog kulta imaju na povezanost sveta ljudi sa svetom duhova, o samom poimanju sveta kod afričkih naroda, kao i o njihovoj mitologiji i verovanjima. Tradicionalno verovanje u kontinuitet života i njegovo večno trajanje ostavilo je značajne tragove na afričku umetnost, jer umetničko delo pre svega predstavlja likovno iskazan pogled na svet.

Subota, 15. jun

„Ritam Afrike: o muzičkim instrumentima u Africi“

Dajana Matijašević
student etnologije i antropologije

Muzika i igra imaju važnu ulogu u životu afričkih naroda. One prožimaju svakodnevni život, ali izrazit značaj imaju i u religioznom, ritualnom i ceremonijalnom životu. Ritam je veoma izrazito naglašen element afričke muzike koja na samo telo ima gotovo stimulativno dejstvo. Muzika je vid komuniciranja sa precima i natprirodnim bićima putem muzičkih instrumenata i posredstvom maski, a koji će se instrument upotrebiti zavisi od vrste maske i rituala. Kod naroda Dogon, Svet se zasniva na vibraciji stvari i opštem kretanju sveta kao celine. Pokrenuta unutrašnjom vibracijom, klica života izbija na površinu i doseže do najudaljenijih oblasti Univerzuma. Pođite na kratko putovanje, zavirite u raznoliki svet Afrike: nek vas pokrene ritam muzike, očaraju prizori, a čula neka vam budu opijena umetnošću najstarijeg kontinenta.

„Uticaj afričke umetnosti na evropsku modernu umetnost“

Ana Stevanović
student istorije umetnosti

Upoznajte tradicionalnu afričku umetnost kroz oči evropskih modernih umetnika. Saznajte šta su fovisti, kubisti, ekspresionisti i drugi prepoznali u afričkim maskama i skulpturama, kako ih je to inspirisalo da stvaraju svoja dela i kako su promenili način na koji se u Evropi posmatralo stvaralaštvo sa afričkog kontinenta.

Nedelja, 16. jun

„Stil i forma zapadnoafričke maske“

Lenka Pavlović
student istorije umetnosti

Vođenje je posvećeno afričkim maskama, tj. masci kao umetničkom delu. Polazeći od toga da se sam proces izrade maske (zbog jasne kultne namene ovog predmeta) u nekim slučajevima ne smatra umetničkim činom, pokušaćemo da pokažemo suprotno. Akcenat će biti stavljen na stilske, formalne, ali i značenjske razlike između maski različitih naroda Zapadne Afrike, odnosno naroda Malija i Obale Slonovače. Biće reči o tome ko pravi jednu masku, kako se duhovno priprema za taj posao i u kakvom okruženju stvara. Pokušaćemo da dočaramo, šta sve prati nastanak jedne maske, a tim putem i da sagledamo različite kontekste njihove raznovrsne namene i upotrebe. Time će se pojasniti neke od ključnih razlika među etničkim zajednicama Zapadne Afrike.

 

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Časopis Muzeja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network