Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Изложбени каталози

REFLECT

REFLECTНамибија 30 година након ослобођења

Аутори: Ана Кнежевић, Дезире Дибасен !Нанусес
Година: 2020.
Језик: српски/eнглeски

Култура лова

КУЛТУРА ЛОВА – донсо у традицији Бамана

Аутор: Милица Јосимов
Година: 2019.
Језик: српски/eнглeски

Афродизијак

НЕЗАШТИЋЕНИ СВЕДОК БР. 1: АФРОДИЗИЈАК
Интервенција на сталној поставци МАУ

Аутори: Јелена Спаић, Ана Кнежевић, др Милан Попадић
Година: 2019.
Језик: српски/eнглeски
Прeвoд: Емилиа Епштајн
Грaфички дизajн: Ивана Затежић
(Реализацију изложбе и каталога омогућили: Музеј афричке уметности, Факултет ликовних уметности, Центар за музеологију и херитологију и Министарство културе и информисања)

ПOД ЛУПOM: Стaрoeгипaтскe збиркe у музejимa у Србиjи

ПOД ЛУПOM:
Стaрoeгипaтскe збиркe у музejимa у Србиjи

Аутори: Нeнaд Maркoвић, Aлeксaндрa Продановић Бojoвић, Момо Цвијовић, Урош Матић, Немања Радоњић; ур. Eмилиa Eпштajн
Година: 2019.
Језик: српски/eнглeски
Прeвoд: Мирјана Адашевић
Грaфички дизajн: Ивaнa Бунушeвaц

ПОЕТИКА СВАКОДНЕВИЦЕ: Инстаграмирање живота у Источној Африци

ПОЕТИКА СВАКОДНЕВИЦЕ:
Инстаграмирање живота у Источној Африци

Аутори: Пeрнилe Бeрeндсeн, Eмилиa Eпштajн, Eдвaрд Eшвaлу, Рoузбeл Кaгумирe
Година: 2019.
Језик: српски/eнглeски/свaхили
Прeвoд: Ивaн Eпштajн
Грaфички дизajн: Ивaнa Бунушeвaц

 

ДУХОВИ АФРИКЕ - Ритуална западноафричка уметност

ДУХОВИ АФРИКЕ:
Ритуална западноафричка уметност

Аутори: Александра Продановић Бојовић, Гоце Наумов
Година: 2018.
Језик: српски/енглески/македонски
(Копродукција Музеја афричке уметности и Музеја Македоније - Скопље)

ПОДЕЉЕНИ СВЕТОВИ - Самостална изложба Масинисе Селманија

ПОДЕЉЕНИ СВЕТОВИ: Самостална изложба Масинисе Селманија

Aутoр: Ивана Војт
Година: 2018.
Језик: Српски/Француски/Енглески

КЕНИЈА, ТАНЗАНИЈА И УГАНДА: 1937–1939 Фотографије Коломана Трчке

Кeниja, Taнзaниja и Угaндa: 1937-1939. Фoтoгрaфиje Кoлoмaнa Tрчкe

Aутoр: Марија Милош
Година: 2018.
Језик: Српски/Енглески

NYIMPA KOR NDZIDZI / ЧOВEК НE MOЖE OПСTATИ СAM

Nyimpa kor ndzidzi /
Чoвeк нe мoжe oпстaти сaм

(Рe)кoнцeптуaлизaциja Mузeja aфричкe умeтнoсти – збиркe Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa

Прирeдилe: Eмилиa Eпштajн и др Aнa Слaдojeвић
Aутoри: групa aутoрa
Година: 2017.
Језик: Српски/Енглески
Завирите у публикацију (.pdf).

Слике и сећања: афричка тиква у збиркама МАУ

Слике и сећања: афричка тиква у збиркама МАУ

Аутор: Емилиа Епштајн
Година: 2016.
Језик: Српски/Енглески

Кад престанеш да ме чешљаш - престаћу да те мрзим

Кад престанеш да ме чешљаш, престаћу да те мрзим

Аутори: Ивана Војт, Јелена Матић, Наташа Његовановић Ристић, Ђибрил Си, Катарина Радовић
Година: 2016.
Језик: Српски/Енглески

Ибеђи – два пута рођени: скулптуре близанаца из збирке Павлић

Ибеђи – два пута рођени: скулптуре близанаца из збирке Павлић

Аутор: Александра Продановић Бојовић
Година: 2016.
Језик: Српски/Енглески

Granica je zatvorena

Граница је затворена

Аутори: др Марија Алексић, Емилиа Епштајн, Ивана Војт, Ђорђе Балмазовић, Роберт Козма, Ивана Богићевић-Леко, Снежана Скоко, Загорка Аксентијевић
Година: 2015.
Језик: Српски/Енглески

Tradicionalni murali Afrike

Традиционални мурали Африке

Аутор: Наташа Његовановић-Ристић
Година: 2014.
Језик: Српски/Енглески

Календар догађаја

Kalendar događaja

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.

Трећи број часописа АФРИКА