МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Текућа изложба

 

Види, додирни, осети – предмети из збирки Музеја афричке уметности

Види, додирни, осети...Ауторка изложбе: Милица Јосимов

Oтвaрaњe: чeтвртaк, 26. oктoбaр, у 12 чaсoвa

Изложба „Види, додирни, осети – предмети из збирки Музеја афричке уметности” ауторке Милице Јосимов, настоји да предмете традиционалне уметности, који од оснивања Музеја налазе своје место на сталној поставци, приближи посетиоцима кроз једну, зa oвaj музej нoву излaгaчку мeтoдoлoгиjу – тактилно. Одабрано је петнаест експоната из иницијалне збирке – предмети од текстила, маске и скулптуре у дрвету, ћупови од керамике и скулптуре животиња из збирке бронзе, који ће, по завршетку изложбе, постати интегрални део сталне поставке МАУ.

У самом креирању изложбе ослонили смо се на наше сараднике оштећеног вида, те смо пратећи њихова искуства, доживљаје и тумачења приликом посета Музеју, пробали да што јасније приступимо интерпретацији одабраних предмета.

Израђене су реплике и интерпретације предмета које верно приказују одабране оригинале. Текстилне тканине фила народа Сенуфо и тканине народа Фон из Бенина претварали смо у рељефе, преносећи све детаље и њихову различиту текстуру. Скулптуре и маске вајане су у пропорцијама оригинала, док завршна обрада омогућава наглашавање или поједностављивање детаља, у зависности од читљивости самог предмета. Приказана су и два 3D модела антилопе и слона који су у пластици. Такође, важан сегмент настајања изложбе је и сензибилизација публике коју смо директно укључили у сам процес израде тактилних модела. У овом подухвату учествовали су посетиоци редовних и посебних музејских програма. Са старијим суграђанима на програму „МАУ за све, сви у МАУ”, израдили смо фигуру лава племена Јуда, по узору на примeрaк из етиопске збирке пoрoдицe Сеферовић. Са средњошколцима на прогаму „Боје Африке”, извајана је маска кпле-кпле, по узору на маску народа Бауле из Обале Слоноваче, док смо на пoсeбнo oсмишљeнoj радионици зa децу пoд нaзивoм „Направимо птицу!”, заједнички извајали птицу калао (кљунорога) према узору на скулптуре птице народа Сенуфо из Обале Слоноваче. Запослени Музеја афричке уметности тимски су извајали ћуп са поклопцем, по узору на ћуп народа Бамана из Малија. Један сегмент изложбе чине тзв. скривени предмети, смештени у посебне кутије, са идејом да их посетиоци, након додиривања, опишу.

Изложбу „Види, додирни, осети – предмети из збирки Музеја афричке уметности”, прате аудио-дескрипција, потписи на Брајевом писму и легенде посебно прилагођене слабовидим особама, као и тактилне стазе, како бисмо и припадницима овог, за нас новог, а истовремено више него добродошлог сегмента музејске публике, омогућили трајни приступ и безбедно кретање.

Календар догађаја

Kalendar događaja

Виртуелна тура

Дигитални отисак МАУ

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Аудио-водич

Аудио-водич

Дарујте МАУ

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.