МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

АФРИКА - студије уметности и културе

Часопис Музеја афричке уметности

ISSN: 1821-4851 (штампано издање)
ISSN: 2334-9832 (online)
UDK: 069(06)

ИЗДАВАЧ
Музеј афричке уметности у Београду

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
др Мирослава Лукић Крстановић, Етнографски институт САНУ, Београд

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ
Александра Продановић Бојовић, Музеј афричке уметности

ПОЗИВ ЗА ПРИЛАГАЊЕ РАДОВА – АФРИКА 4

О часопису

Часопис „Африка – студије уметности и културе“ је вишејезична, двогодишња научна публикација коју издаје Музеј афричке уметности у Београду. Доступна је online, на самом сајту, и у штампаном облику. Часопис има за циљ да научној и академској заједници, африканистима, студентима и широј јавности представи новија истраживања о разноврсним креативним изразима Африке, сложеним културним и друштвеним процесима у афричким земљама и дијаспори, као и рецепцији афричке уметности и културе унутар специфичних европских/западних оквира. Часопис објављује оригиналне научне радове, интервјуе, приказе изложби и књига, конференцијске извештаје, итд. Посебна пажња посвећена је продукцији Музеја афричке уметности и релевантних светских музеја, односно, специјализованих институција у овој области проучавања. Часопис негује мутлидисциплинарни / интердисциплинарни приступ који омогућује вишеслојна тумачења из области друштвених и хуманистичких наука као што су антропологија, историја уметности, историја, филологија и књижевност, археологија, етномузикологија, музеологија, затим из историје и теорије филма и фотографије, сценских уметности и др.

Научна категоризација

Часопис АФРИКА је категоризован као научни часопис од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (почев од првог броја, објављеног 2009. године). Категоризација се заснива на различитим критеријумима, међу којима су састав Уређивачког одбора и научна рецензија радова.

Рецензија радова

Рецензију научних радова надгледа Уређивачки одбор, који примљене рукописе прослеђује рецензентима, према темама радова. Рецензенти се бирају међу универзитетским стручњацима и академицима. Рецензија је анонимна, при чему су рецензенти познати уреднику, али не и ауторима радова. Исто тако, рецензентима није познат аутор рада, јер је свака информација о идентитету аутора уклоњена из текста пре слања рецензентима. Рецензенти попуњавају образац за сваки рукопис који прочитају, у којем дају своје мишљење и квалитативну оцену рада. Потребне су две позитивне рецензије од стране независних рецензената, као и одобрење главног уредника да би рукопис био прихваћен за објављивање.

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.

Трећи број часописа АФРИКА