МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Часопис Музеја афричке уметности

АФРИКА – Студије уметности и културе Број 3

САДРЖАЈ

Предговор

Мирослава Лукић Крстановић
Африка у фокусу

Научни чланци

Џеклин Грејс Лејси, Алекс де Вут
Уклапање музеја, играча и јавности: директни приступи критичком дискурсу и културним историјама

Реми Жадинон
Света харфа за профане песме: нгомби репертоари народа Митсого из Нгуние

Ана Сладојевић
Музејски метанаративи кроз призму саморефлексије, ревалоризације и дигиталног помака

Марко Пишев
Полигинија и модерност у савременим афричким друштвима: прилог дебати

Елизабет М. Брукс
Доживети кибуки: Духови, туђинци и визуелизација ритуалних поступака у урбаном Занзибару

Интервјуи

Преговарање сећања
Интервју са Симоном Нџамијем и Бонавантиром Соом Беџеном Ндикуном
Габриел Монтуа

Разговори: Афричка и афроамеричка уметност у дијалогу
Разговор са Кристином Мален Кример
Срђан Тунић

Прикази

Изложбе

Сенка Ковач
Котоко коњаници, чувари душе – из збирке Пјерлуиђија Перонија

Емилиа Епштајн
Рефлексије на Одјеке

Нарциса Кнежевић Шијан
Традиционални мурали Африке

Марија Алексић
Граница је затворена

Светлана Јевтовић Монтуа
Преиспитивање имиграције кроз савремену уметничку колекцију Музеја историје имиграције у Паризу

Александра Продановић Бојовић
О музејима и уметности: разгледница из града злата

Из МАУ

Мирослава Лукић Крстановић
Интерактивни музеј: Едукативни и креативни дечији програм у Музеју афричке уметности у Београду

Милица Наумов
Дигитализација фото-архива Музеја афричке уметности

Белешка о ауторима

Упутство за прилагаче радова

Рецензентски тим