МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Музички инструменти

Музика и игра имају значајну улогу у животу афричких народа, било да је реч о свакодневном, ритуалном или церемонијалном. Најчешће у овим приликама учествује цела заједница, јер су колективно и разне врсте групног музицирања у обредима, ритуалима и светковинама врло развијени. При том, музика афричких народа има посебна мелодијска и ритмичка својства. Чак се може рећи да је више него игде у афричкој музици ритам изражен и наглашен елемент.

Африка је континент где се могу срести сви степени у развоју музичких инструмената – од најједноставнијих до најразвијенијих. Зато и постоји врло широка лепеза најразличитијих инструмента. Бубњеви од дрвета, глине, тикве, корњачиног оклопа, метала; ксилофони од дрвених дашчица и бамбуса; свирале од трске, бамбуса, дрвета; рогови од животињских рогова или дрвета – то су само неки од примера богате разноврсности. Животињска кожа или кожа разних рептила разапиње се на бубњеве или се користи као украс за инструменте, или се њоме причвршћују поједини делови инструментата; животињске тетиве се употребљавају као жице за разне врсте жичаних инструмената; од тикве, семенки, шкољки, камечића, махуна, воћних љуштура праве се разне звечке – а све то указује на разноврсност материјала при изради инстумената.

Осим што се користе у култним и ритуалним приликама и за разоноду, музички инструменти служе у Африци и за комуникацију. Заправо, то се јавља у оним деловима афричког континента где постоји систем звучне сигнализације засноване на директном преносу језичких елемената преко музичког израза. Најчешће је то међу оним племенима која немају писмо, те шаљу своје поруке путем говорних бубњева, односно звиждећих сигнала (за овакав начин комуникације највише се користе бубањ, звоно, звиждаљка, труба). Постоји још једна врста комуницирања путем музичких инструмената: са прецима и натприродним бићима посредством маски, јер многе од маски певају и играју. Који ће се инструмент употребити зависи од врсте маске и ритуала, али обично постоје посебни инструменти за мушкарце, а посебни за жене, као и специјални свирачи које се појављују уз те маске.

Виртуелна тура

Дигитални отисак МАУ

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Аудио-водич

Аудио-водич

Дарујте МАУ

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.