Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Прошле изложбе

 

НЕЗАШТИЋЕНИ СВЕДОК БР. 1: АФРОДИЗИЈАК

Интервенција на сталној поставци МАУ

17. октобар - 22. децембар 2019.

Кустоси изложбе:

Јелена Спаић и Ана Кнежевић

Каталог изложбе

НЕЗАШТИЋЕНИ СВЕДОК БР. 1: АФРОДИЗИЈАК - Интервенција на сталној поставци МАУ

Реализацију изложбе и каталога омогућили: Музеј афричке уметности, Факултет ликовних уметности, Центар за музеологију и херитологију и Министарство културе и информисања

О изложби:

Незаштићени сведок бр.1: Афродизијак је истраживачки пројекат три институције - Музеја афричке уметности, Факултета ликовних уметности и Филозофског факултета/Центра за музеологију и херитологију, који реализују две кустоскиње - Јелена Спаић и Ана Кнежевић, један стручни консултант - проф. др Милан Попадић и осам уметника - Милица Ракић, Ана Адамовић, Ирена Келечевић, Ана Вујовић, Ивана Ивковић, Синиша Илић, Милица Јосимов и Саша Ткаченко.

Незаштићени сведок замишљен је као низ уметничких интервенција у простору музеја. Наслов реферира на музејски предмет - добро чувану супстанцу која памти и која је овом акцијом нападнута, изложена уметничкој реинвенцији и реконтекстуализацији. Музејски предмет, тако, постаје сведок који се у великој мери ослобађа институционалне (али не и конзерваторске) заштите, и кроз (пре)испитивање саопштава нове димензије сведочанствености које долазе из самог меморијског језгра предмета, али и ширег контекста у коме он настаје - институције, музеја, историје, процеса музеализације, савремене интерпретације.

Први Незаштићени сведок интерполиран је у просторима сталне поставке Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара (МАУ). Афродизијак као поднаслов везан је за истоимени револуционарни албум Феле Кутија и почетке афробита. Цео концепт поставке може се тумачити на музичкој разини (поред поменутог Кутија, ту је и песма Public Witness Program бенда Fugazi са албума из 1993. године) политичко-уметничких визија поменутих актера, али и у оквиру феномена институционалне критике која прераста у институционални шик.

 

Изложба је реализована као визибилни дијалошки процес и интеракција дела савремене уметности са специфичностима сталне поставке МАУ. Интервенција осам београдских уметника на сталној поставци МАУ отвара специфичне просторе међустања у којима се преиспитују позиције посматрања слике другог/другости: афричког континента кроз идеограме сафарија, сиромаштва, секс туризма, традиционалних религиозних обреда; музеја као места вишеструкости; мапе света као несталног геополитичког конструкта; односа СФРЈ и афричких земаља у оквиру Покрета несврстаних, итд.

Креативном интервенцијом уметници стварају пролаз између чина репрезентације (сталне поставке МАУ, историје музеја и његовог постојања у савременом тренутку и заједнице у којој он функционише) и реинтерпретације (уметничке акције као рефлексије, идентификације, реконтекстуализације, мимикрије) доводећи нас до новог читања кроз нове односе и симболичне међупросторе сталне поставке.

Фото: Иван Зупанц

 

Afrodizijak

Дизајн плаката: Ана Вујовић

Изложбе

Календар догађаја

Kalendar događaja

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.