МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Прошле изложбе

 

ДУХОВИ АФРИКЕ
Ритуална западноафричка уметност

1.март - 15. април 2019.

Кустoскињa излoжбe:

Aлeксaндрa Прoдaнoвић Бojoвић, aнтрoпoлoг

Каталог изложбе

Духови Африке

О изложби:

Нaкoн прeмиjeрнoг прикaзивaњa у Mузejу Maкeдoниje у Скoпљу (oктoбaр-дeцeмбaр 2018. године) излoжбa трaдициoнaлнe ритуaлнe умeтнoсти из збирки Mузeja aфричкe умeтнoсти отвoрeнa је у мaтичнoм прoстoру.

Тематски основ изложбе чини уметност западне Африке – тог специфичног културно-историјског подручја на којем су цветале бројне ликовне традиције, а које су у збиркама МАУ заступљене репрезентативним остварењима. Креативност афричких заједница је највише изражена у предметима ритуалне намене у којима су највише дошли до изражаја богатство духовне стварности и снага животних убеђења уметника. Народно скулпторство Африке је током 20. века доживело светску афирмацију због експресивности и креативних домашаја, што му је донело статус „класичне“ уметности Африке.

Предмети изабрани за излагање повезани су са религијском праксом и духовним веровањима. Различити духови, од предачких фигура до небеских супружника, агрикултурних митских хероја или духова заштитника приказани су на маскама, скулптурама, дрвеним фигурама, амулетима, тканинама и ловачком оделу. На поставци је приказано око педесет предмета који воде порекло из западноафричких народа Бага, Ашанти, Догон, Бамана, Јоруба, Сенуфо, Бауле, Дан, Бобо, Моси. Експонати су настали средином и током друге половине 20. века, а већином потичу из збирке Веде и др Здравка Печара, донатора, и идејних твораца Музеја афричке уметности. Поставка је обогаћена фотографијама и архивским материјалом, који илуструје значења и контекст употребе ритуалних предмета.

 

Изложбу је отворила проф. др Сенка Ковач, са одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду.

Изложба је трајала од 1. марта до 15. априла 2019. За време трајања изложбе организована су вођења и ликовне радионице за децу, у термину недељом од 11 до 13 h, а током месеца марта сваког уторка од 17 до 18 часова, захваљујући сарадњи са Општином Савски Венац, одвијало се бесплатно јавно вођење кроз изложбу.

 

Фото: Владимир Поповић

Изложбе

Календар догађаја

Kalendar događaja

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.