МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Посебни програми

 

Контексти и репрезентације (КиР)

У периоду мај-децембар 2014. године одржано је 6 разговора са професорима, стручњацима и уметницима на тему репрезентација афричких уметности. Програм – иначе настао на основу докторске дисертације Ане Сладојевић: „Музеј као слика света, простор репрезентације идентитета и идеологије” – је у начелу имао јако упориште у генеалогији Музеја афричке уметности у Београду, једне по много чему јединствене институције. Поред освртања на њен рад и политике репрезентације, разговори у оквиру програма „Контексти и репрезентације“ су често реферирали на и осветљавали различите аспекте ширег југословенског контекста, односно контекста несврстаности. Сумирајући програм КиР тежило се: преиспитивању, критичком сагледавању, теоријској рефлексији, али и просторној мобилности. Разговори су се одржавали у различитим тачкама на Сталној поставци Музеја, али и на другим, мање „свакидашњим“ локацијама, „зонама“, „територијама“ музеја, између осталог и у башти, поред сидра (једног од најстаријих музејских експоната). Ово није било нимало случајно. Програм КиР је можда први који је свесно, без произвољности, покушао да осветли и освести значај места у креирању наших позиција и јединственост тренутка у којем се одређена радња одвија, одређено становише ствара. Све ово заправо представља практичну примену једне јаке теоријске оријентације – да се отварањем различитих и званичних и незваничних простора у Музеју, снажно обележи „контекст“ и његов удео у креирању „репрезентације“. Између осталог, то је такође допринело томе да се креира једна посебна, „неформална“ атмосфера која је (чини нам се успешно) додатно стимулисала гостујуће излагаче и охрабривала коментаре из публике.

Последњи, 7 разговор који је одржан у оквиру програма „Контексти и репрезентације“ одржао се у јуну 2015. године и на неки начин је отворио нову страницу у програму. Том приликом су представљени прелиминарни резултати рада на текућем пројекту креирања дигиталног отиска сталне поставке МАУ, као посебног облика очувања у домену наслеђа.

Све разговоре осмишљава и води ауторка програма КиР, теоретичарка уметности и виша кустоскиња др Ана Сладојевић. Програм координира и организује Емилиа Епштајн, кустоскиња МАУ.

 


 

Среда, 18 Октобар 2017, 18.00
K&R 2017: READING MUSEOLOGY – филм + разговор

Програм разговора „Контексти и репрезентације“, који је представљао увод у рад на текућој изложби „Nyimpa kor ndzidzi, Човек не може опстати сам, (Ре)концептуализација Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара“, наставља се у октобру.

Гошћа програма је уметница Коштана Бановић. Њен видео рад „Reading Museology“ за формалан садржај има материјале снимљене током зиме 2016/17 у различитим просторима Музеја. Снимајући експонате на сталној поставци, затим недовршени поткуполни спрат у којем се налази музејски мобилијар, и на крају простор депоа у којем су смештене збирке, Коштана Бановић једнак испитивачки поглед упућује према предметима и просторима који се, у свакодневној музејској пракси, итекако разликују.

Програм ће обухватити приказивање видео рада „Reading Museology“ из 2017. године, и разговор о „читању“ музеологије кроз различите уметничке и кустоске праксе.

Модераторка разговора: др Ана Сладојевић, теоретичарка уметности

Улаз: бесплатан

 


 

20-22. aприл 2016. Унивeрзитeт у Лeстeру, ВБ

Видeo рaд пoд нaзивoм „Прoгрaм Кoнтeксти и рeпрeзeнтaциje у Mузejу aфричкe умeтнoсти у Бeoгрaду“ je прeдстaвљeн нa кoнфeрeнциjи Museums in the Global Contemporary, 20-22. aприл 2016. гoдинe у oквиру прoгрaмa Exhibition Research (Унивeрзитeт у Лeстeру).

Видeo-рaд кoнципирaлe и прeзeнтoвaлe: Aнa Слaдojeвић и Eмилиa Eпштajн
Oбрaдa звукa: Стeфaн Ђинoвић

 


 

Петак, 12. јун 2015, у 17h, на Сталној поставци Музеја
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРВИХ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА „ДИГИТАЛНИ ОТИСАК СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ МАУ: МУЗЕЈСКИ МЕТАНАРАТИВИ КРОЗ ПРИЗМУ САМОРЕФЛЕКСИЈЕ, РЕВАЛОРИЗАЦИЈА И ДИГИТАЛНОГ ПОМАКА“

Марко Алексић, ing.arh. Централни институт за конзервацију у Београду
Ивана Василијевић, МА конзервације културних споменика, Централни институт за конзервацију у Београду

Кликните да преузмете снимак разговора (.mp3, 37 MB, српски језик)

 


 

Уторак, 23. децембар 2014, у 18h, у „Печаревом кабинету“ на првом спрату Музеја
РАЗГОВОР: НЕПРЕПОЗНАТЕ И НЕВИДЉИВЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОСТИ МУЗЕЈА

Маријана Цветковић, културна радница

Кликните да преузмете снимак разговора (.mp3, 37 MB, српски језик)

 


 

Четвртак, 28. август 2014, 18h, на Сталној поставци
ПРЕДАВАЊЕ И РАЗГОВОР: „НЕВОЉЕ С АФРИЧКОМ МОДЕРНОШЋУ“

Зоран Ћирјаковић, предавач на Факултету за медије и комуникације, аутор књиге „Глобална Африка“

Кликните да преузмете снимак разговора (.mp3, 46.8 MB, српски језик)

 


 

Среда, 02. јули 2014, 18h, у башти Музеја
OPEN RESEARCH HOUR СА АНДЕРСОМ КРЕГЕРОМ, кустосом Музеја савремене уметности Антверпен

Кликните да преузмете снимак разговора (.mp3, 89.1 MB, енглески језик)

 


 

Петак, 20. јун 2014, 18h, на Сталној поставци
РАЗГОВОР: САВРЕМЕНЕ УМЕТНИЧКЕ И КУСТОСКЕ ПРАКСЕ КАО ВИД САМОРЕФЛЕКСИЈЕ У МАУ

др Дејан Сретеновић, кустос Центра за визуелну културу МСУБ
Нарциса Кнежевић Шијан, виши кустос, тадашња директорка Музеја

Кликните да преузмете снимак разговора (.mp3, 62.5 MB, српски језик)
Напомена: Због техничких околности, снимак је лошијег квалитета.

 


 

Четвртак, 12. јун 2014, 20h, на Сталној поставци
ЦРНО НА БЕЛО: КАКО НАСТАВИТИ БЕЗ СЕБЕ? - ПЕСНИЧКИ КОМУНИЗАМ У ДОБА НЕСВРСТАНОСТИ
Перформанс-предавање, Бранимир Стојановић

У оквиру изложбе Traveling Communiqué, Музеј историје Југославије 2014.

Учесници: Бранимир Стојановић, Дамир Арсенијевић

Кликните да преузмете снимак перформанса-предавања (.mp3, 18.2 MB, српски и енглески језик)

 


 

Субота, 10. мај 2014, 18h, на Сталној поставци
РАЗГОВОР О ПРВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ „МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ, КОНТЕКСТИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ“ АНЕ СЛАДОЈЕВИЋ

др Олга Манојловић-Пинтар, научни сарадник Института за новију историју Србије
др Невена Даковић, Факултет драмских уметности у Београду

Кликните да преузмете снимак разговора (.mp3, 27.1 MB, српски језик)

 

Промишљање односа колонијалног, анти-колонијалног и постколонијалног дискурса које је остварено кроз програм КиР, надовезује се на теме покренуте у књизи „Музеј афричке уметности, Контексти и репрезентације“, која је у форми е-издања доступна на музејском сајту, у одељку Е-Публикације.

 

Календар догађаја

Kalendar događaja

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.