МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Стална поставка

Стална поставка Музеја представља традиционалне уметности заједница Западне Африке и чине је аутентични предмети који припадају културама народа Бамбара, Догон, Марка, Малинке, Моси, Бобо, Киси, Бага, Дан, Гере, Сенуфо, Бауле и Ашанти.

 

Архитекти Савета и Слободан Машић аутори су дизајна витрина и целокупног ентеријера, док је ауторка концепта сталне поставке етнолошкиња Јелена Аранђеловић-Лазић. Експонати су изложени по географским и етничким целинама, уз едукативне легенде и фотографије које креирају својеврсну афричку сценографију. Приближавање предмета и са етнолошке и са уметничке стране део је модерне излагачке политике тог времена. Изложени предмети презентовани су уз шире и краће информације о пореклу, етничкој припадности, функцији, што је омогућило одређени сазнајни оквир како о основној намени предмета, тако и о њиховој улози и значају унутар заједнице у којој су поникли. С обзиром на то да је објашњење предмета редуковано у односу на класичне етнографске поставке, посматрачу је остављена могућност да сваки изложени експонат перципира и са естетске, односно уметничке стране. Такав вид прeзeнтaциje заправо је комбинација уметничког и етнографског приступа у музеолошкој пракси излагања предмета ваневропске уметности и културе.

Виртуелна тура

Дигитални отисак МАУ

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Аудио-водич

Аудио-водич

Дарујте МАУ

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.