Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Stalna postavka

Stalna postavka Muzeja predstavlja tradicionalne umetnosti zajednica Zapadne Afrike i čine je autentični predmeti koji pripadaju kulturama naroda Bambara, Dogon, Marka, Malinke, Mosi, Bobo, Kisi, Baga, Dan, Gere, Senufo, Baule i Ašanti.

 

Arhitekti Saveta i Slobodan Mašić autori su dizajna vitrina i celokupnog enterijera, dok je autorka koncepta stalne postavke etnološkinja Jelena Aranđelović-Lazić. Eksponati su izloženi po geografskim i etničkim celinama, uz edukativne legende i fotografije koje kreiraju svojevrsnu afričku scenografiju. Približavanje predmeta i sa etnološke i sa umetničke strane deo je moderne izlagačke politike tog vremena. Izloženi predmeti prezentovani su uz šire i kraće informacije o poreklu, etničkoj pripadnosti, funkciji, što je omogućilo određeni saznajni okvir kako o osnovnoj nameni predmeta, tako i o njihovoj ulozi i značaju unutar zajednice u kojoj su ponikli. S obzirom na to da je objašnjenje predmeta redukovano u odnosu na klasične etnografske postavke, posmatraču je ostavljena mogućnost da svaki izloženi eksponat percipira i sa estetske, odnosno umetničke strane. Takav vid prezentacije zapravo je kombinacija umetničkog i etnografskog pristupa u muzeološkoj praksi izlaganja predmeta vanevropske umetnosti i kulture.

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.