МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Посебни програми

Практикум за студенте

тематска вођења студената кроз сталну поставку

Признање „Звезда Београда“ за ПРАКТИКУМ

Прoгрaм зa студeнтe зaвршних гoдинa Филoзoфскoг фaкултeтa „Прaктикум 2018" дoбиo je признaњe „Звeздa Бeoгрaдa 2018". Признaњe дoдeљуje Кaнцeлaриja зa млaдe грaдa Бeoгрaдa зa нajбoљe прojeктe чиje су aктивнoсти пoдржaнe нa кoнкурсимa oргaнизaциoних jeдиницa Грaдскe упрaвe.

У свeчaнoj сaли Стaрoг двoрa, 6. мaртa 2019, Дрaгaнa Бeлojeвић, сeкрeтaркa зa спoрт и oмлaдину, уручилa je признaњe дирeктoрки Mузeja aфричкe умeтнoсти Maриjи Aлeксић.

 

У сарадњи са Центром за развој каријере (при Универзитету у Београду, Филозофском факултету) Музеј афричке уметности је 2013. године започео програм праксе за студенте завршних година Филозофског факултета.

Уз подршку кустоса/ментора, учесници у овом програму стичу знања о историјату музеја и оснивачима, збиркама, као и главним темама у области музејског истраживања уметности и културе Африке. Истовремено, студенти развијају вештине и технике неопходне за успешно јавно вођење кроз сталну поставку. Циљ програма је да се кроз саму праксу омогући студентима увид у кустоску професију.

Студенти бирају своје теме вођења кроз сталну изложбу, осмишљавају кретање у складу са темом и напослетку презентују публици. У програму „Практикум“ се инсистира на личној интерпретацији сталне поставке чиме се студенти подстичу на слободан, креативни приступ материји у којем ће изградити сопствени однос према изложеним предметима, а самосталном селекцијом изговореног текста избећи репродуковање туђих, већ готових текстуалних решења. На овај начин, студенти развијају сопствене креативне потенцијале, али и сензибилитет за реакцију публике на садржај и начин њихове презентације.

Обука у оквиру програма „Практикум”, почиње у марту и траје 2 месеца, у ритму од два часа недељно. Након обуке, тематска вођења се отварају за јавност. Позив за пријаве за програм „Практикум” студентима се упућује у фебруару преко Центра за развој каријере Филозофског факултета.

Програм „Практикум" осмислиле су и воде кустоси МАУ: Емилиа Епштајн, антрополог и Ивана Војт, историчар уметности.

 
 
 
 
 

„Пре свега, задатак сваког музеја јесте да ослушкује и разуме пулс града у коме делује. Музеј афричке уметности се налази у Београду који је универзитетски град у коме живи група младих људи којима је музеј потребан како би се спремили за одабрани позив. Обавеза кустоса је да отвори врата, позове студенте, учини простор музеја доступним за истраживања и пружи неопходну помоћ. Нарочито је важно да се уваже знања која су стекли током студија, њихова лична интересовања и жеља за напредовањем. Њима је потребно да раде у контролисаним условима, по одређеном плану и програму, где је сваки долазак у музеј осмишљен и вођен од стране ментора, тако да немају осећај губитка времена, већ напротив, континуираног напредовања."

- Из текста кустоскиње Иване Војт:
„ПРАKТИКУМ – ОРГАНИЗОВАН ПРОГРАМ СТРУЧНE ПРАКСЕ ЗА СTУДEНTЕ У MУЗEJУ" (стр. 175-190),
објављеног у часопису „Музеји 7/2020" - Музејско друштво Србије

 

Утисци студената - учесника програма ПРАКТИКУМ

 

Обука је дефинитивно била корисна. Помогла ми је да се лакше носим са тремом и несигурностима током јавног наступа. Мислим да ова обука пружа јако добру основу за даље усавршавање у презентовању. Такође, обука ми је помогла да побољшам и друге облике презентовања, не само пред публиком у музеју, већ и нпр. на факултету током предавања.

 


 

Обука ми је била доста од користи, јер ме је подстакла на креативност, да успем да истакнем битно, да понекад и спонтано смишљам и на брзину. Такође ми је доста била од користи обука јавног наступа и помоћ да се изборим са тремом.

 


 

Пракса у МАУ ми је била од велике користи првенствено што смо имали могућност да јавно излажемо своју тему, што је мени био први пут у животу, и тиме сам се суочила и са тремом и са својим говором.

 


 

Сматрам да је програм „Практикум“ једна изванредно добра ствар, зато што студенте Филозофског факултета упућује у свакодневни рад у музеју, однос са публиком и смањује страх од јавног наступа. Мени је лично „Практикум“ доста доброг донео.

 


 

Као посебно добру страну „Практикума“ издвојила бих то што смо имали прилике да имамо вођења пред различитом публиком и различитим бројем људи у зависности од тога којом приликом је вођење организовано.

Мени је пракса била од велике користи јер сам доста тога научила о афричкој култури, која ме лично јако интересује, као и о религији и веровањима, што сам успела да повежем са оним што студирам. Такође, јако битно ми је било да се опустим и да причам пред већом групом људи. Као дорбу страну праксе бих најпре издвојила то што се доста новог научи кроз рад на одабрану тему и кроз слушања осталих практиканата. Поред тога, јавна вођења су једно посебно ново искуство, које је веома занимљиво и корисно за све што будемо даље радили. А морам да напоменем да се јако добро дружимо, што сматрам најбољом страном „Практикума“ и верујем да ћемо наставити наше дружење.

 


 

Пракса ми је користила на више нивоа: охрабривање за сигурнији јавни наступ, организацију догађаја, размишљање о структури презентације. Наравно, знатно сам проширила знање о афричкој култури. Била је сјајна сарадња са менторкама, кустоскињама, које су створиле пријатну и опуштену атмосферу, простор за интерпретацију и самоиницијативу.

 


 

С обзиром да су се праксе које сам раније похађао углавном сводиле на репродуковање унапред добијеног текста, програм „Практикум“ ми је помогао да се суочим са потпуно другим начином учествовања у вођењу кроз изложбу - писањем свог текста.

 


 

Много лепо искуство. Велики пут смо прешли и пракса је допринела да се професионално изградимо.

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

captcha 

Календар догађаја

Kalendar događaja

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.