Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Edukacija i animacija

PRAKTIKUM za studente

tematska vođenja studenata kroz stalnu postavku

U saradnji sa Centrom za razvoj karijere (pri Univerzitetu u Beogradu, Filozofskom fakultetu) Muzej afričke umetnosti je 2013. godine započeo program prakse za studente završnih godina Filozofskog fakulteta.

Uz pоdršku kustоsа/mеntоrа, učеsnici u оvоm prоgrаmu stiču znаnjа o istorijatu muzeja i osnivačima, zbirkama, kao i glavnim temama u oblasti muzejskog istraživanja umetnosti i kulture Afrike. Istovremeno, studenti razvijaju veštine i tеhnikе neophodne za uspešno javno vođenje kroz stаlnu pоstаvku. Cilj programa je da se kroz samu praksu omogući studentima uvid u kustоsku prоfеsiјu.

Studenti biraju svoje teme vođenja kroz stalnu izložbu, osmišljavaju kretanje u skladu sa temom i naposletku prezentuju publici. U programu „Praktikum“ se insistira na ličnoj interpretaciji stalne postavke čime se studenti podstiču na slobodan, kreativni pristup materiji u kojem će izgraditi sopstveni odnos prema izloženim predmetima, a samostalnom selekcijom izgovorenog teksta izbeći reprodukovanje tuđih, već gotovih tekstualnih rešenja. Na ovaj način, studenti razvijaju sopstvene kreativne potencijale, ali i senzibilitet za reakciju publike na sadržaj i način njihove prezentacije.

Obuka u okviru programa „Praktikum”, počinje u martu i traje 2 meseca, u ritmu od dva časa nedeljno. Nakon obuke, tematska vođenja se otvaraju za javnost. Poziv za prijave za program „Praktikum” studentima se upućuje u februaru preko Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta.

Program „Praktikum" osmislile su i vode kustosi MAU: Emilia Epštajn, antropolog i Ivana Vojt, istoričar umetnosti.

 

Utisci studenata - učesnika programa PRAKTIKUM

 

Obuka je definitivno bila korisna. Pomogla mi je da se lakše nosim sa tremom i nesigurnostima tokom javnog nastupa. Mislim da ova obuka pruža jako dobru osnovu za dalje usavršavanje u prezentovanju. Takođe, obuka mi je pomogla da poboljšam i druge oblike prezentovanja, ne samo pred publikom u muzeju, već i npr. na fakultetu tokom predavanja.

 


 

Obuka mi je bila dosta od koristi, jer me je podstakla na kreativnost, da uspem da istaknem bitno, da ponekad i spontano smišljam i na brzinu. Takođe mi je dosta bila od koristi obuka javnog nastupa i pomoć da se izborim sa tremom.

 


 

Praksa u MAU mi je bila od velike koristi prvenstveno što smo imali mogućnost da javno izlažemo svoju temu, što je meni bio prvi put u životu, i time sam se suočila i sa tremom i sa svojim govorom.

 


 

Smatram da je program „Praktikum“ jedna izvanredno dobra stvar, zato što studente Filozofskog fakulteta upućuje u svakodnevni rad u muzeju, odnos sa publikom i smanjuje strah od javnog nastupa. Meni je lično „Praktikum“ dosta dobrog doneo.

 


 

Kao posebno dobru stranu „Praktikuma“ izdvojila bih to što smo imali prilike da imamo vođenja pred različitom publikom i različitim brojem ljudi u zavisnosti od toga kojom prilikom je vođenje organizovano.

Meni je praksa bila od velike koristi jer sam dosta toga naučila o afričkoj kulturi, koja me lično jako interesuje, kao i o religiji i verovanjima, što sam uspela da povežem sa onim što studiram. Takođe, jako bitno mi je bilo da se opustim i da pričam pred većom grupom ljudi. Kao dorbu stranu prakse bih najpre izdvojila to što se dosta novog nauči kroz rad na odabranu temu i kroz slušanja ostalih praktikanata. Pored toga, javna vođenja su jedno posebno novo iskustvo, koje je veoma zanimljivo i korisno za sve što budemo dalje radili. A moram da napomenem da se jako dobro družimo, što smatram najboljom stranom „Praktikuma“ i verujem da ćemo nastaviti naše druženje.

 


 

Praksa mi je koristila na više nivoa: ohrabrivanje za sigurniji javni nastup, organizaciju događaja, razmišljanje o strukturi prezentacije. Naravno, znatno sam proširila znanje o afričkoj kulturi. Bila je sjajna saradnja sa mentorkama, kustoskinjama, koje su stvorile prijatnu i opuštenu atmosferu, prostor za interpretaciju i samoinicijativu.

 


 

S obzirom da su se prakse koje sam ranije pohađao uglavnom svodile na reprodukovanje unapred dobijenog teksta, program „Praktikum“ mi je pomogao da se suočim sa potpuno drugim načinom učestvovanja u vođenju kroz izložbu - pisanjem svog teksta.

 


 

Mnogo lepo iskustvo. Veliki put smo prešli i praksa je doprinela da se profesionalno izgradimo.