Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Darodavci

Darodavci

Istorijat darova MAU

Za Muzej afričke umetnosti može se reći da je ponikao na prijateljstvu naroda nekadašnje Jugoslavije i afričkih zemalja. Nastao je zahvaljujući poklon-zbirci od 430 predmeta koje su donatori, Veda Zagorac i dr Zdravko Pečar, nesebično podelili sa Beograđanima, ali i širom zajednicom. Tokom četiri decenije muzejska zbirka se uvećavala i „gradila” najvećim delom zahvaljujući darovima domaćih i stranih poklonodavaca...

Opširnije...

Darujte MAU

Od svog osnivanja Muzej afričke umetnosti bavi se sistematskim prikupljanjem predmeta etnografskog i umetničkog karaktera koji pripadaju korpusu narodnog stvaralaštva, ali i nabavkom dela savremenih autora afričkog porekla. Tokom više od četiri decenije zbirka se kontinuirano uvećavala putem poklona i otkupa. Većinu muzejskih predmeta danas čine pokloni stranih i domaćih darodavaca. Ako imate predmet iz Afrike...

Opširnije...

 

Naši darodavci

Pojedinci i institucije koji su Muzeju darovali predmete i zbirke afričke umetnosti...

Opširnije...

 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.