Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Istorijat

„Sve što smo putujući uporno savanama zapadne Afrike svakodnevno sretali – od bleštavog plavog afričkog neba bez oblačka, baobaba, akacija, drveća sa plodovima kapoka ili karitea, nekoliko metara visokih termitnjaka kao veličanstvenih katedrala, ili onih niskih nalik na goleme pečurke što se neprekidno sudaraju sa osovinom i kardanom lendrovera, a sve to na temperature od preko 50 stepeni na suncu – transponovalo se u nestvarne oblike koji su nam stalno lebdeli pred očima, a koje je Afrikanac sa toliko mašte znao da pretvori u određene forme. Zato su te plastike, ti izražaji u drvetu, bronzi, keramici, kamenu, kao i crteži na tekstilu, za nas, uporne afričke lutalice, lepi, bliski i razumljivi, uvek viđeni i doživljeni na licu mesta, kao deo te prirode i deo nas samih.”

Preuzet odlomak iz teksta kataloga “Muzej afričke umetnosti:
zbirka Vede id r Zdravka Pečara”, Beograd, 1977.

 

Pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda, 1977. godine osnovan je Muzej afričke umetnosti: zbirka Vede i dr Zdravka Pečara. Tokom dve decenije provedene u zapadnoj Africi, prvo kao novinar, a kasnije kao diplomata i jugoslovenski ambasador u sedam afričkih država, dr Zdravko Pečar je zajedno sa svojom suprugom Vedom Zagorac stekao široko poznavanje afričke istorije, kulture i umetnosti, koje je potkrepljeno negovanjem bliskih odnosa sa ljudima Afrike. Upravo su prijateljski odnosi sa afričkim državnicima i „običnim čovekom“, kao i velika istrajnost, omogućili dobrotvorima Zagorac/Pečar da sakupe vredne primerke čiji je veći dao danas izložen na stalnoj postavci Muzeja. Dobrotvori su poklonili gradu Beogradu najveći deo svoje kolekcije, ali je značajan deo još uvek u privatnom vlasništvu porodice Pečar (iako dostupan za rad i istraživanje u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu).

Osnovna kolekcija Muzeja kontinuirano je obogaćivana otkupima i poklonima, ne samo pojedinačnih predmeta, već i čitavih zbirki, tako da muzejska zbirka sada sadrži nekoliko hiljada autentičnih predmeta tradicionalne umetnosti, poreklom iz zemalja zapadne, centralne i istočne Afrike.

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.