Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Maske

Osnovna ideja čoveka da se obezbedi životna snaga i osigura ili uveća plodnost, pokretač je mnogobrojnih afričkih rituala i obreda u kojima maska, pored muzike i igre, ima odlučujuću ulogu. Bilo da se radi o zahvalnosti dobrim duhovima koji su omogućili plodnu žetvu, da se prizove neophodni duh ovde kako bi kiše stigle na vreme, ili da se razgone duhovi i duše umrlih – maska je ta koja svojom aktivnošću mora duhove pokrenuti. Od njene aktivnosti, odnosno uloženog truda, pokreta i umetnosti njenog nosioca zavisi željeni uspeh.

Pored religiozne, maske imaju i važnu socijalnu ulogu, a u nekim zajednicama, kao što su, na primer, Dan i Gere, one predstavljaju isključivo versko-socijalnu skulpturu i umnogome zamenjuju figure predaka kao i različite statue koje nalazimo kod drugih naroda. Maska ima značajnu ulogu u sudstvu, pri skupljanju dažbina, u ratu, u prekidu rata. One su zaštitinice i čuvari ribara, lovaca, kovača, putnika. Maska je neophodni rekvizit mnogobrojnih tajnih društava i određenih redova unutar njih, zaduženih za pojedine kulture, za održavanje reda, dobrosusedskih odnosa, za vaspitanje dece i pripremanje inicijacije, uvođenje u red odraslih.

Maska simboliše mudrost duha, njegovu pozitivnu, kao i negativnu moć. Izuzetno bogat svet ideja i mnogostruka namena maske prouzrokovali su veliki broj različitih umetničkih ostvarenja u njenom kreiranju, karakterističnih za određene narode. Različiti stilovi maski odražavaju različito shvatanje sveta, mitologiju i kolektivnu svest užih i širih zajednica, no isto tako i viziju individualnih umetnika, inspirisanih okolinom u kojoj žive i plemenskom mitologijom.

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.