Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Bronzani tegovi

Posebnu grupu sitnih bronzanih predmeta čine tegovi za merenje zlatnog praha naroda Akan u Gani, poznati pod nazivom Ašanti tegovi. Tegove i kompletnu opremu za merenje prodavali su zlatari koji su pored obrade zlata i izrade nakita izlivali i tegove od bronze. Zlatari su bili povlašćeni sloj. Činili su posebne zajednice i prenosili svoje umetničko znanje na potomke.

Prema obliku i motivima, tegovi se mogu podeliti u dve velike grupe: geomtrijsku i figurativnu. Geometrijski su najčešće u obliku kocke, dvostrukih valjaka, heksaedara i piramida. Figurativni predstavljaju različite vrste životinjskog i biljnog sveta, ljude u različitim životnim situacijama i različite upotrebne predmete, kao što su razne alatke, posuđe, stolice, muzički instrumenti, oružje. Posebno su zanimljivi tegovi koji predstavljaju insekte, sitne plodove i seme nekih biljaka, jer su liveni po uzoru na prirodu, bez korišćenja modela od voska. Kao model služio je sam insekt ili plod. Neki tegovi simbolično govore i o poznatim afričkim izrekama i poslovicama. Na primer, smisao tega na kojem je prikazan čovek koji se penje uz drvo, dok mu drugi pomaže, jeste u tome što pokazuje da će se onome ko bira dobro drvo, odnosno dobar put, uvek naći neko da pomogne.

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

Darujte MAU

Audio-vodič

Audio-vodič

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.