Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Izdvajamo iz zbirki

Maska slona

Bamileke, Kamerun.
Tkanina, perle 65 x 122cm

Maska slona spada u najvrednije predmete iz muzejske kolekcije i u njemu se ogleda za Bamileke svojstven pristup ukrašavanja i simboličkog upotpunjavanja predmeta upotrebom raznobojnih perlica. Sveti, kraljevski predmeti poput statua, postolja, štapova i palica su se čitavom površinom prekrivale perlanim vezom i na primeru maske slona vidimo da tehnika ukrašavanje perlicama strogo poštuje liniju maske ne remeteći njenu strukturalnu formu.

Upotreba raznobojnih perlica istovremeno omogućava prenošenje jasnih poruka putem linija, boja, njihovog aranžmana i kombinacija. Crna boja simbolički predstavlja vezu između živih i mrtvih, bela se odnosi na pretke i različite magijske supstance, crvena je simbol života, žene kao i institucije kraljevskog vođstva. Dominantni dizajn sačinjen od trouglova predstavlja leopardovu šaru koja je takođe kraljevski simbol moći. Glavni motiv svakako ostaje slon koji svojom veličanstvenstvenom pojavom i sposobnostima simbolički otelotovoruje kralja, njegovu vlast i moć. Verovalo se da vladar može da se pretvori u slona ili leoparda, dobijajući time i sposobnosti i karakter ovih životinja.

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.