Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Arhiva

 

Nedelja u MAU

RADIONICA ZA DECU
+
JAVNO VOĐENJE

Program „Nedelja u MAU“ organizuje se u terminu nedeljom od 11 do 13 časova i podrazumeva paralelne programe KUSTOSKOG VOĐENJA (za odrasle) i RADIONICE ZA DECU (za uzrast 4-12 godina).

 

 


 

RADIONICA ZA DECU - FANTASTIČNE FORME: MASKA NARODA BAULE (11-13č)

Foto: Marko Todorović

Tematske radionice „Fantastične forme...“ osmišljene su da uvedu najmlađe posetioce Muzeja i buduće ljubitelje afričke umetnosti u osnovne stilske karakteristike nekih od najlepših primera zapadnoafričkih maski i skulptura koje su izložene na stalnoj postavci Muzeja.

Radionica „Fantastične forme: maska naroda Baule“ upoznaje mlade sa maskom Kple Kple naroda Baule u Obali Slonovače. Ova maska pripada ceremoniji „goli“ koja je vrlo često zabavnog karaktera.

Iako sveden, u pitanju je primer zapadnoafričke maske izrazite stilizacije i apstrakcije, koji služi kao izvrstan primer za upoznavanje dece sa nekim od osnovnih geometrijskih oblika koji se mogu koristiti u likovnom izrazu: krugom, trouglom, izlomljenom linijom... Ova maska, kao i mnoge druge iz tradicionalnog kompleksa zapadnoafričkih naroda nosi snažnu simboliku: lice maske kao krug – simbol sunca i izraženi rogovi koji su izvedeni od antilope ili bika.

Zajedno sa ostalim maska ceremonije „goli“, maska Kple Kple nošena je tokom plesova koji su deo celodnevnih svečanosti i njihova primarna uloga bila je da donese sreću zajednici. U tradicionalnom kontekstu masku Kple Kple nosili su uvek mladići, ali su uz igru zajedno sa plesačem pevali svi najmlađi pripadnici zajednice.

Vođena stručnim timom, deca u društvu svojih vršnjaka, kroz film i priču, crtež, slikanje, kolaž i različite kombinovane tehnike stvaralaštva, imaju priliku da naprave svoju masku kple kple.

* Cena karte po detetu je 150 dinara.

** Za radionicu nije potrebno prijavljivanje!

*** Mole se roditelji i staratelji da dođu na vreme kako bi deca u celosti ispratila jasno struktuiran i pripremljen program, i maksimalno iskoristila kreativan rad u Muzeju.

 


 

JAVNO VOĐENJE (Počinje u 11č)

Javna vođenja u okviru programa „Nedelja u MAU“ osmišljena su da izađu u susret najširoj muzejskoj publici i njihovim interesovanjima. Kustosi i stručnjaci u određenim oblastima afričke umetnosti i kulture, priređuju tematska vođenja fokusirajući se na različite segmente stalne postavke i (u tom trenutku) tematsku izložbu. Ukoliko niste ranije imali prilike da se detaljnije upoznate sa predmetima na stalnoj postavci, ili ako se posebno interesujete za tekuću izložbu u maloj sali Muzeja, ovaj termin je baš za vas!

*Cena karte za javno vođenje je 150 dinara.

**Javno vođenje je namenjeno odrasloj publici, ali je prikladno i za mlađe pojedince (13-18 godina).

 

JAVNA VOĐENJA: PRIČE SA STALNE POSTAVKE

Na stalnoj postavci Muzeja su izloženi neki od najlepših primeraka materijalne kulture naroda zapadne, i delom centralne, Afrike. Mladi stručnjaci koji su bili deo programa "Praktikum" (obuka za kustosku praksu) pripremili su interesantne priče o verovanjima, običajima, kao i svakodnevici, koji se prenose kroz masku, skulpturu, tkanine i druge predmete na stalnoj postavci. Svako donosi svoju struku – bilo da je to etnologija, istorija umetnosti, sociologija, arheologija, ili istorija – kao i sopstven kreativni doprinos pričanju interesantnih priča o izloženim predmetima. Vođenja su namenjena najširoj publici i interesovanjima, i približiće vam bogatstvo kreativnog izraza kao i religioznih praksi i ideja među tradicijama afričkih zajednica.

 

Nedelja, 14. januar, 11:00
ZNAČAJ KULTA PREDAKA KOD ZAPADNOAFRIČKIH NARODA

Svojom mističnošću i posebnošću, afrička religijska praksa predstavlja element koji je od davnina bio intrigantan ljudima širom sveta. Kult predaka je veoma izražen u celoj Africi i ovaj oblik poštovanja zauzima veoma važno mesto u gotovo svim obredima tradicionalne zajednice. Na stalnoj postavci Muzeja nalaze se kultne figure, kao i maske putem kojih su narodi (Dogon, Senufo, Bambara, Dan i Gere) komunicirali sa svojim precima, i sa kojima ćete se upoznati na ovom vođenju.

Vodi: Dragana Ćurčin, studentkinja osnovnih studija etnologije i antropologije

 

Nedelja, 21. januar, 11:00
VEROVANJA I RITUALI KOD NARODA ZAPADNE AFRIKE

U kolekcijama umetničkih i zanatskih predmeta naroda Dogon, Bamana, Baule i Senufo, mogu se naći vredni primerci maski i skulptura koji dolaze iz tradicionalnog verskog korpusa ovih naroda. Svaka maska i skulptura igrala je važnu ulogu u različitim ritualima. Kroz ovo vođenje upoznaćete se sa materijalnom kulturom naroda Dogon, Bamana, Baule i Senufo čiji se najlepši primerci nalaze na stalnoj postavci Muzeja.

Vodi: Dragan Mišković, kustos MAU

 

Nedelja, 28. januar, 11:00
UTICAJ UMETNOSTI ZAPADNE AFRIKE NA EVROPSKU MODERNU UMETNOST

Kakvo je stanje u evropskim umetničkim krugovima krajem 19. veka kada plodovi materijalne afričke kulture postaju dostupni široj evropskoj javnosti? Kakvo  interesovanje će  afričke maske, skulpture i tkanine izazvati kod slikara poput Matisa, Pikasa, Derena, Vlamenka...? Potražimo zajedno u stalnoj postavci Muzeja dela poput onih koja su bila značajna za stvaranje novih pravaca u umetnosti 20. veka.

Vodi: Marijana Štrubel, studentkinja osnovnih studija istorije umetnosti

 

Nedelja, 4. februar, 11:00
MITOVI I LEGENDE NARODA ZAPADNE AFRIKE

Kroz pričanje priča, upoznaćete se sa mitovima i legendama koji se vezuju za različite kulture Afrike, pre svega narode Dogon, Bambara, Ašanti i Senufo. Moći ćete da saznate koja su prvobitna bića šetala zemljom i na koji način su uticali na svoje potomke – ljude. Pozivamo vas na vođenje koje će pokazati na koji način mitovi i legende prožimaju afričku realnost i danas.

Vodi: Dušan Tošić, student osnovnih studija istorije (Praktikum)

 

Nedelja, 11. februar, 11:00
HUMANOST NEMA GRANICE – RAZUMEVANJE MORALNOSTI KOD AFRIČKIH NARODA

Neznanje neretko proizvodi nerazumevanje, strah i predrasude, kao i sklonost da umanjujemo vrednost onoga što ne poznajemo i ne razumemo. Ako želimo da premostimo predrasude koje imamo o kulturi, sistemu verovanja, umetnosti i načinu života afričkih naroda, potrebno je da razumemo ono što leži u osnovi, a to je filozofija. Kako bismo obogatili naše znanje o afričkoj filozofiji, posvetićemo se upoznavanju sa Ubuntu filozofijom i etičkim sistemom naroda Akan, šetnjom kroz stalnu postavku Muzeja.

Vodi: Aleksandra Knežević, studentkinja filozofije (Praktikum)

 

Nedelja, 18. februar, 11:00
OD ŽIVOTA DO SMRTI – RITUALI NARODA ZAPADNE AFRIKE

Tematsko vođenje kroz izložbu uvešće vas u tajanstveni svet rituala naroda zapadne Afrike, kao i ulogu muzike, plesa, maske i sklupture u njemu. Saznaćete da su rituali mnogo više od „muzike i plesa“ i da su glavna komunikaciona sredstva putem kojih se obeležavaju značajni događaji, kako u životu pojedinca, tako i u životu čitave zajednice. Dođite da šetnjom kroz stalnu postavku zajedno otkrijemo svet afričkih rituala i na kratko se osetimo njegovim delom.

Vodi: Maja Banović, studentkinja istorije (Praktikum)

 

Nedelja, 25. februar, 11:00
(POST)JUGOSLOVENSKI ŽIVOT MUZEJA AFRIČKE UMETNOSTI

Tito je Afriku proputovao uzduž i popreko, a beogradske ulice nosile su imena njenih kraljeva i revolucionara. Već četrdeset godina u ovom gradu, u ulici Andre Nikolića nalazi se Muzej afričke umetnosti. Za sve to vreme Muzej je, i kao arhitektonski objekat, ali i kao institucija, rastao, menjao se i prilagođavao novim kontekstima. Šetnjom kroz betonsko zdanje MAU i zeleni vrt koji ga okružuje, upoznajte Muzej kao mesto pomirenja i kompromisa, i saznajte više o ekonomskim, političkim i kulturnim promenama koje su tokom četrdeset godina oblikovale njegove rad i pojavnost.

Vodi: Sara Nikolić, studentkinja master studija etnologije i antropologije (Praktikum)

 

Nеdеlја, 4. mаrt, 11:00
TAJANSTVENA SNAGA AFRIČKE MASKE

Maska je neizostavni element u ritualima i ceremonijama afričkih zajednica. Zbog svoje magije i moći, članovi zajednice se odnose prema maski sa velikim poštovanjem, od fаzе njene izrade i čuvanja, do njеnоg „učešća“ u različitim ritualnim i socijalnim prilikama. Maskiran „igrаč“, uz pratnju muzičkih instrumenata i po utvrđenom ritmu, gubi svoj identitet i preobražava se u natprirodno biće koje omogućava komunikaciju između članova zajednice i duša predaka.

Vodi: Slađana Bilјić, studentkinja osnovnih studija arheologije (Praktikum) 

 

Nеdеlја, 11. mаrt, 11:00
SIMBOLI MOĆI KOD NARODA ZAPADNE AFRIKE

Kroz ovo tematsko vođenje ćemo saznati nešto o zakonima, ritualima, аli i upotrebnim i ukrasnim predmetima, i pokušati da uvidimo na koje se sve načine ovi elementi vezuju u jednu celinu – u narod sa svojim specifičnim obeležjima, mitologijom i umetnošću. Otklonivši predrasude, pronaći ćemo brojne sličnosti i razlike između „naših“ i „njihovih“ društvenih sistema, a pre svega istaći sve one istinski nam istovetne nijanse svakodnevnog života, malih i velikih, moćnih i nemoćnih lјudi, na kom god prostoru, i u kom god vremenu se našli.

Vodi: Sofija Dakić, studentkinja osnovnih studija sociologije (Praktikum)

 

Nеdеlја, 18. mаrt, 11:00
ZOOMORFNI MOTIVI I NјIHOVA SIMBOLIKA U ZAPADNOAFRIČKOJ UMETNOSTI

Kоd brојnih nаrоdа zаpаdnе Аfrikе, živоtinjе su zаuzimаlе klјučnо mеstо u mitologiji, legendаmа i rituаlimа. Sа stаlnоm pоstаvkоm Мuzеја ćеmо sе upоznаti prеpоznаvаnjеm zооmоrfnih (živоtinjskih) mоtivа u dеlimа nаrоdа Dоgоn, Bаmbаrа, Sеnufo, Bаulе, Dаn i Gеrе, čiје skulpturе i mаskе u drvеtu dоminirајu pоstаvkоm. Uz priču o životinjama ćemo dosta naučiti o samim lјudima i načinu nа kојi oni vide svet koji ih okružuje.

Vodi: Nastasija Radovanović, studentkinja osnovnih studija arheologije (Praktikum)

 

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Časopis Muzeja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network