Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Muzički instrumenti

Muzika i igra imaju značajnu ulogu u životu afričkih naroda, bilo da je reč o svakodnevnom, ritualnom ili ceremonijalnom. Najčešće u ovim prilikama učestvuje cela zajednica, jer su kolektivno i razne vrste grupnog muziciranja u obredima, ritualima i svetkovinama vrlo razvijeni. Pri tom, muzika afričkih naroda ima posebna melodijska i ritmička svojstva. Čak se može reći da je više nego igde u afričkoj muzici ritam izražen i naglašen element.

Afrika je kontinent gde se mogu sresti svi stepeni u razvoju muzičkih instrumenata – od najjednostavnijih do najrazvijenijih. Zato i postoji vrlo široka lepeza najrazličitijih instrumenta. Bubnjevi od drveta, gline, tikve, kornjačinog oklopa, metala; ksilofoni od drvenih daščica i bambusa; svirale od trske, bambusa, drveta; rogovi od životinjskih rogova ili drveta – to su samo neki od primera bogate raznovrsnosti. Životinjska koža ili koža raznih reptila razapinje se na bubnjeve ili se koristi kao ukras za instrumente, ili se njome pričvršćuju pojedini delovi instrumentata; životinjske tetive se upotrebljavaju kao žice za razne vrste žičanih instrumenata; od tikve, semenki, školjki, kamečića, mahuna, voćnih ljuštura prave se razne zvečke – a sve to ukazuje na raznovrsnost materijala pri izradi instumenata.

Osim što se koriste u kultnim i ritualnim prilikama i za razonodu, muzički instrumenti služe u Africi i za komunikaciju. Zapravo, to se javlja u onim delovima afričkog kontinenta gde postoji sistem zvučne signalizacije zasnovane na direktnom prenosu jezičkih elemenata preko muzičkog izraza. Najčešće je to među onim plemenima koja nemaju pismo, te šalju svoje poruke putem govornih bubnjeva, odnosno zviždećih signala (za ovakav način komunikacije najviše se koriste bubanj, zvono, zviždaljka, truba). Postoji još jedna vrsta komuniciranja putem muzičkih instrumenata: sa precima i natprirodnim bićima posredstvom maski, jer mnoge od maski pevaju i igraju. Koji će se instrument upotrebiti zavisi od vrste maske i rituala, ali obično postoje posebni instrumenti za muškarce, a posebni za žene, kao i specijalni svirači koje se pojavljuju uz te maske.

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.