Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Prošle izložbe

NEZAŠTIĆENI SVEDOK BR. 1: AFRODIZIJAK - Intervencija na stalnoj postavci MAU

17. oktobar - 22. decembar 2019.

Kustosi izložbe: Jelena Spaić i Ana Knežević

Opširnije...

POD LUPOM - Staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji

28. jun - 13. novembar 2019.

Kustosi izložbe: Nenad Marković, Aleksandra P. Bojović, Milica Naumov i Emilia Epštajn

Opširnije...

POETIKA SVAKODNEVICE: Instagramiranje života u Istočnoj Africi

18. april - 21. jun 2019.

Kustosi izložbe: Pernile Berendsen, Edvard Ešvalu, Emilia Epštajn

Opširnije...

DUHOVI AFRIKE - Ritualna zapadnoafrička umetnost

1.mart - 15. april 2019.

Kustos izložbe: Aleksandra Prodanović Bojović

Opširnije...

PODELJENI SVETOVI - Samostalna izložba Masinise Selmanija

18. oktobar 2018. – 24. februar 2019.

Kustos izložbe: Ivana Vojt

Opširnije...

LALIBELA – PUTOVANJE U JERUSALIM AFRIKE

Lalibela - putovanje u Jerusalim Afrike

19. april - 20. maj 2018.

Kustosi izložbe: Aleksandra P. Bojović i Emilia Epštajn

Opširnije...

Kenija, Tanzanija i Uganda: 1937–1939 - Fotografije Kolomana Trčke

Kenija, Tanzanija i Uganda: 1937–1939 - Fotografije Kolomana Trčke

29. mart – 2. oktobar 2018.

Kustos izložbe: Marija Miloš

Opširnije...

Nyimpa kor ndzidzi – Čovek ne može opstati sam

Nyimpa kor ndzidzi – Čovek ne može opstati sam

23. maj 2017. - 28. februar 2018.

Kustoskinje izložbe: dr Ana Sladojević i Emilia Epštajn

Opširnije...

SLIKE I SEĆANJA: AFRIČKA TIKVA U ZBIRKAMA MAU

SLIKE I SEĆANJA: AFRIČKA TIKVA U ZBIRKAMA MAU

30. novembar 2016. - 15. maj 2017.

Kustos izložbe: Emilia Epštajn

Opširnije...

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Audio-vodič

Audio-vodič

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.