Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Prošle izložbe

 

O vrelini: fotografije Katarine Radović

22. decembar 2011. - 15. avgust 2012.

Fotografije s izložbe

O izložbi

Izložba O vrelini predstavlja fotografski zapis o „susretu kultura“ obeležen kroz ceremoniju venčanja, prvo u Belgiji, zatim i Burkini Faso. Fotografije Katarine Radović ishod su preispitivanja inače kompleksnog fenomena venčanja u kojem se privatno i lično (zapravo ono najličnije) s jedne strane, i javno koje podrazumeva normirano, kolektivno, ritualno i simoblično s druge, sudaraju u svojim krajnostima i ambivalentnosti kreiranih odnosa.

Inicijalni grč ljubavi kao po pravilu pronalazi svoju inspiraciju u nečemu nepoznatom; biranjem partnera iz drugih kultura (...) vezujemo se za vrednosti koje nedostaju u našoj kulturi. Zaljubljujemo se u drugog, idealnog, jer želimo da pobegnemo od sopstvenih manjkavosti i nesigurnosti. Stoga se možda čini najlakše i najlogičnije zaljubiti se u nekoga ko nam je potpuno stran, ničim određen, o kome i o čijoj tradiciji i kulturi ne znamo baš ništa.

Katarina Radović


Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.