Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Vesti i događaji

 

Tematska izložba

Zdravko Pečar │ (AUTO)PORTRETI

Zdravko Pečar │ (AUTO)PORTRETIOtvaranje: subota, 25. maj 2024, u 13 časova

Na otvaranju su govorili: prof. dr Milan Ristović i autor izložbe doc. dr Nemanja Radonjić

Urednici kataloga i kustosi izložbe:
dr Nemanja Radonjić, Emilia Epštajn, Ana Knežević

 

Kustoska izjava

Izložbom „Zdravko Pečar – (AUTO)PORTRETI” pokušali smo da iz nekoliko perspektiva prikažemo kaleidoskopsku ličnost Zdravka Pečara, odnosno njegov život i sve što je ostavio za sobom, u formi poliptiha: kroz istorijske događaje, duh vremena, revolucionarne godine, diplomatske gestove, istraživačka i istorijska dela, fotografska i štampana svedočanstva, značajnu dokumentaciju, te kroz različite, uvek poletne akcije s katkad ambivalentnim rezultatima i posledicama.

Pristupajući Zdravku Pečaru s izvesne vremenske distance, naročito imajući u vidu specifičnosti jugoslovenskog i nesvrstanog okvira unutar kojeg je on radio, nismo se mogli odupreti osećanju da kroz proces rada na izložbi govorimo o čoveku koji gotovo da je zakoračio u svet fikcije i postao lik iz knjige – protagonista svog života, ali i o čoveku od krvi i mesa koji na neki način i danas aktivno boravi u predelima sećanja. Vidimo ga kao jakog subjekta vođenog političkim idejama vremena, ali nikada bespogovorno. Njegovi kritički stavovi, antikolonijalna razmišljanja i specifičan oblik humanizma, koji su u datom vremenu prirodno bili usmereni ka Africi, i danas odzvanjaju sa stranica zapisa, knjiga i reportaža koje je objavio, u lecima koje je sakupljao, kao i u biblioteci koju je baštinio. Pečareva snažna ličnost i neumorna znatiželja donekle su nametnuli razmatranja u svojevrsnom vakuumu u odnosu na nebrojene sudeonike iz njegovog privatnog i šireg društvenog života. Njih ima više i svi su oni na različite načine i u različitim životnim trenucima svedočili i podržavali slobodan protok njegove neverovatne energije i entuzijazma.

Imali smo na umu stručne, naučne, istorijske, istraživačke i medijske načine na koje je on, neuspešno kao i sama Jugoslavija, pokušavao da organizuje i sintetizuje znanje o Africi, ali i snažan potencijal Muzeja afričke umetnosti u Beogradu kao institucije čijim nam je osnivanjem tu viziju ostavio u amanet. Istovremeno, kako smo podstaknuti njegovim životom i radom, ponajpre istraživačkim naporima, ostvarenim rezultatima i osnivanjem MAU – jedinstvene niše u kojoj se danas, gotovo pola veka kasnije, o Africi i Bliskom istoku može govoriti, razmišljati i pisati na mnogo načina – čini nam se prirodnim da odgovorimo na ovaj poziv upisan u samu genealogiju institucije, odnosno, da ne odustanemo od ideje za uspostavljanjem svojevrsnog centra za Afriku i Bliski istok koji bi kao istraživačko jezgro ojačao saradnju između ovog Muzeja i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojem je i sam Zdravko Pečar diplomirao 1951. i doktorirao 1964. godine.

Drugim rečima, ovu izložbu postavljenu 2024. godine, povodom trideset godina od smrti Zdravka Pečara, razumemo kao spiritus movens za (pod)sećanje na život i rad osnivača MAU. Ujedno, ova je izložba i obrazovni medijum u savremenom trenutku koji u javnom prostoru ističe značaj Zdravka Pečara kao višestruke ličnosti: revolucionara, partizana, (ne)zvaničnog ambasadora, istoričara izvan i u kabinetu. Za nas kao kustoski tim, ova izložba predstavlja i pokretačku snagu i inspiraciju na osnovu kojih danas, na ovom prostoru, možemo dalje da radimo, istražujemo i razmišljamo o afričkim i bliskoistočnim temama, čime proširujemo domete kustoskih, istraživačkih i izlagačkih praksi delajući istovremeno u i izvan muzejskih, izložbenih i akademskih okvira.

Emilia Epštajn, Ana Knežević i Nemanja Radonjić

 

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Gostujuće izložbe

putujuci mau lat

Časopis Muzeja

MAU preporučuje

Privatna arhiva Džuverović

WSSSR

SIVision

Zavod Afriška Vas

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network

Muzej afričke umetnosti je pristupačan za sve posetioce

Muzej afričke umetnosti poseduje pristupne rampe za invalidska kolica, staze vodilje za lica sa oštećenjem vida, kao i taktilne predmete sa audio-deskripcijom i potpisima na Brajevom pismu.

Izdvajamo

Časopis Muzeja

Časopis Muzeja

E-Publikacije

E-publikacije

Arhiva