Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Časopis Muzeja afričke umetnosti

AFRIKA – Studije umetnosti i kulture Broj 3

SADRŽAJ

Predgovor

Miroslava Lukić Krstanović
Afrika u fokusu

Naučni članci

Džeklin Grejs Lejsi, Aleks de Vut
Uklapanje muzeja, igrača i javnosti: direktni pristupi kritičkom diskursu i kulturnim istorijama

Remi Žadinon
Sveta harfa za profane pesme: ngombi repertoari naroda Mitsogo iz Ngunie

Ana Sladojević
Muzejski metanarativi kroz prizmu samorefleksije, revalorizacije i digitalnog pomaka

Marko Pišev
Poliginija i modernost u savremenim afričkim društvima: prilog debati

Elizabet M. Bruks
Doživeti kibuki: Duhovi, tuđinci i vizuelizacija ritualnih postupaka u urbanom Zanzibaru

Intervjui

Pregovaranje sećanja
Intervju sa Simonom Ndžamijem i Bonavantirom Soom Bedženom Ndikunom
Gabriel Montua

Razgovori: Afrička i afroamerička umetnost u dijalogu
Razgovor sa Kristinom Malen Krimer
Srđan Tunić

Prikazi

Izložbe

Senka Kovač
Kotoko konjanici, čuvari duše – iz zbirke Pjerluiđija Peronija

Emilia Epštajn
Refleksije na Odjeke

Narcisa Knežević Šijan
Tradicionalni murali Afrike

Marija Aleksić
Granica je zatvorena

Svetlana Jevtović Montua
Preispitivanje imigracije kroz savremenu umetničku kolekciju Muzeja istorije imigracije u Parizu

Aleksandra Prodanović Bojović
O muzejima i umetnosti: razglednica iz grada zlata

Iz MAU

Miroslava Lukić Krstanović
Interaktivni muzej: Edukativni i kreativni dečiji program u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu

Milica Naumov
Digitalizacija foto-arhiva Muzeja afričke umetnosti

Beleška o autorima

Uputstvo za prilagače radova

Recenzentski tim