Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

AFRIKA – Studije umetnosti i kulture

Časopis Muzeja afričke umetnosti

ISSN: 1821-4851 (štampano izdanje)
ISSN: 2334-9832 (online)
UDK: 069(06)

IZDAVAČ
Muzej afričke umetnosti u Beogradu

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
dr Miroslava Lukić Krstanović, Etnografski institut SANU, Beograd

SEKRETAR REDAKCIJE
Aleksandra Prodanović Bojović, Muzej afričke umetnosti

POZIV ZA PRILAGANJE RADOVA – AFRIKA 4

O časopisu

Časopis „Afrika – studije umetnosti i kulture“ je višejezična, dvogodišnja naučna publikacija koju izdaje Muzej afričke umetnosti u Beogradu. Dostupna je online, na samom sajtu, i u štampanom obliku. Časopis ima za cilj da naučnoj i akademskoj zajednici, afrikanistima, studentima i široj javnosti predstavi novija istraživanja o raznovrsnim kreativnim izrazima Afrike, složenim kulturnim i društvenim procesima u afričkim zemljama i dijaspori, kao i recepciji afričke umetnosti i kulture unutar specifičnih evropskih/zapadnih okvira. Časopis objavljuje originalne naučne radove, intervjue, prikaze izložbi i knjiga, konferencijske izveštaje, itd. Posebna pažnja posvećena je produkciji Muzeja afričke umetnosti i relevantnih svetskih muzeja, odnosno, specijalizovanih institucija u ovoj oblasti proučavanja. Časopis neguje mutlidisciplinarni / interdisciplinarni pristup koji omogućuje višeslojna tumačenja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka kao što su antropologija, istorija umetnosti, istorija, filologija i književnost, arheologija, etnomuzikologija, muzeologija, zatim iz istorije i teorije filma i fotografije, scenskih umetnosti i dr.

Naučna kategorizacija

Časopis AFRIKA je kategorizovan kao naučni časopis od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (počev od prvog broja, objavljenog 2009. godine). Kategorizacija se zasniva na različitim kriterijumima, među kojima su sastav Uređivačkog odbora i naučna recenzija radova.

Recenzija radova

Recenziju naučnih radova nadgleda Uređivački odbor, koji primljene rukopise prosleđuje recenzentima, prema temama radova. Recenzenti se biraju među univerzitetskim stručnjacima i akademicima. Recenzija je anonimna, pri čemu su recenzenti poznati uredniku, ali ne i autorima radova. Isto tako, recenzentima nije poznat autor rada, jer je svaka informacija o identitetu autora uklonjena iz teksta pre slanja recenzentima. Recenzenti popunjavaju obrazac za svaki rukopis koji pročitaju, u kojem daju svoje mišljenje i kvalitativnu ocenu rada. Potrebne su dve pozitivne recenzije od strane nezavisnih recenzenata, kao i odobrenje glavnog urednika da bi rukopis bio prihvaćen za objavljivanje.