Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Putujuće izložbe

DUHOVI AFRIKE – RITUALNA ZAPADNOAFRIČKA UMETNOST

Gostujuća izložba MAU

Lokacija:

Muzej Makedonije u Skoplju

17. oktobar - 17. decembar 2018.

Kustos izložbe:

Aleksandra Prodanović Bojović (MAU)

Stručni saradnik:

Emilia Epštajn (MAU)

Koordinator izložbe:

Goce Naumov (Muzej Makedonije)

Fotografije sa Izložbe

Foto: Marija Miloš

O Izložbi

U Muzeju Makedonije u Skoplju otvorena je gostujuća izložba Muzeja afričke umetnosti pod nazivom „Duhovi Afrike – ritualna zapadnoafrička umetnost“. Izložbu su otvorili NJ.E. Dušanka Divjak Tomić, ambasador Republike Srbije u Makedoniji, Vladimir Lazoski, zamenik ministra kulture Republike Makedonije, kao i direktor Skoplje džez festivala Oliver Belopeta.

Na izložbi kojom se Muzej afričke umetnosti prvi put predstavlja makedonskoj publici prikazan je jedan isečak duhovnog i umetničkog nasleđa Afrike na osnovu materijala iz muzejske zbirke. Odabir skulptura, maski i tkanina napravljen je sa namerom da se istakne umetnička izražajnost narodnog skulptorstva Afrike, koje je tokom 20. veka uvršćeno među najznačajnija dela svetske umetnosti. Odabrani su predmeti ritualne namene, vezani za obredno-religijsku praksu i korpus duhovnih verovanja, koji autentično dočaravaju bogatstvo duhovne stvarnosti Afrikanaca.

Upravo u tim primerima narodnog stvaralaštva je najviše došla do izražaja nadahnutost stvaralaca i dubina životnih verovanja umetnika. Tematski osnov izložbe čini ritualna umetnost zapadne Afrike – tog specifičnog kulturno-istorijskog područja na kojem su cvetale brojne likovne tradicije, a koje su u zbirkama MAU zastupljene reprezentativnim ostvarenjima.

Na postavci je prikazano oko sedamdeset predmeta ritualnog karaktera – maski, skulptura, tkanina, kao i lovačko odelo i amuleti od drveta i kosti, poreklom iz zapadnoafričkih naroda Baga, Ašanti, Dogon, Bamana, Joruba, Senufo, Baule, Dan, Bobo, Mosi. Eksponati su nastali sredinom i tokom druge polovine 20. veka, a većinom potiču iz zbirke Vede i dr Zdravka Pečara. Kolekcionarska aktivnost i afrička odiseja ovo dvoje donatora, koji su bili i idejni tvorci Muzeja afričke umetnosti, predstavljena je dokumentarnim segmentom izložbe koji čine fotografije iz foto-arhiva Pečar.

Izložba je organizovana u saradnji sa Muzejom Makedonije i Skopskim džez festivalom. Podršku u realizaciji ovog programa međunarodne kulturne saradnje pružili su Ministarstvo kulture i informisanja RS, Ministarstvo spoljnih poslova RS, Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda, kao i Ministarstvo kulture Republike Makedonije.

 

Otvaranje izložbe:

Foto: Filip Kondovski